Programa concursului de admitere la Facultatea de Fizica:

 

A. MECANICA

CONŢINUTURI

 

 

 

 

1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ

1.1. Mişcare şi repaus

1.2. Principiul I

1.3. Principiul al II-lea

1.4. Principiul al III-lea

1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea în fir

1.6. Legile frecării la alunecare

2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ

2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică

2.2. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material

2.3. Energia potenţială gravitaţională

2.4. Legea conservării energiei mecanice

2.5. Teorema variaţiei impulsului

2.6. Legea conservării impulsului

LISTA DE TERMENI

 

1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ

 • viteză, vectorul viteză

 • acceleraţie, vectorul acceleraţie

 • modelul punctului material

 • principiul inerţiei

 • principiul fundamental al mecanicii clasice

 • unitatea de măsură a forţei

 • principiul acţiunilor reciproce

 • forţe de contact între corpuri

 • legile frecării la alunecare

 • legea lui Hooke, forţa elastică

 • forţa de tensiune

2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ

 • lucrul mecanic, mărime de proces

 • unitatea de măsură a lucrului mecanic

 • interpretarea geometrică a lucrului mecanic

 • expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform, a lucrului mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare şi a lucrului mecanic efectuat de forţa elastică

 • puterea mecanică

 • unitatea de măsură a puterii în S.I.

 • randamentul planului înclinat

 • energia cinetică a punctului material

 • teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material

 • energia potenţială

 • variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp – Pământ

 • energia mecanică, mărime de stare

 • legea conservării energiei mecanice

 • impulsul punctului material şi a unui sistem de puncte material

 • teorema variaţiei impulsului

 • legea conservării impulsului

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

CONŢINUTURI

 

 

 

1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ

2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII

3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL

4. MOTOARE TERMICE

5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII

LISTA DE TERMENI

1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ

 • masă moleculară

 • masă moleculară relativă

 • cantitate de substanţă

 • masă molară

 • volum molar

 • numărul lui Avogadro

 • echilibru termic

 • corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin

2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII

 • lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces

 • interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică

 • energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare

 • căldura, mărime de proces

 • înveliş adiabatic

 • principiul I al termodinamicii

 • coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI)

 • relaţia Robert - Mayer

3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL

 • energia internă a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)

 • variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal ( izobară, izocoră, izotermă, adiabatică)

4. MOTOARE TERMICE

 • explicarea funcţionării unui motor termic

 • descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora funcţionează motoarele termice

 • randamentul unui motor termic

5. PRINCIPIUL AL II-LEA AL TERMODINAMICII

 • ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

CONŢINUTURI

 

 

 

 

1. CURENTUL ELECTRIC

2. LEGEA LUI OHM

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF

4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE

5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ

LISTA DE TERMENI

 

 

 

 

1. CURENTUL ELECTRIC

 • curentul electric

 • intensitatea curentului electric

 • unitatea de măsură a intensităţii curentului electric

 • circuit electric simplu

 • tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului

2. LEGEA LUI OHM

 • rezistenţa electrică

 • legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul

 • unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică

 • rezistenţa electrică a unui conductor liniar

 • rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF

 • reţeaua electrică

 • nodul de reţea

 • ochiul de reţea

 • legile lui Kirchhoff

4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE

 • rezistenţa electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori

 • rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie / paralel a mai multor generatoare electrice

5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ

 • expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp

 • expresia energiei disipate în interiorul generatorului

 • randamentul unui circuit electric simplu

 • puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică

D. OPTICA

CONŢINUTURI

   

 

 

1. OPTICA GEOMETRICĂ

1.1. Reflexia şi refracţia luminii

1.2. Lentile subţiri. Sisteme de lentile

2. OPTICA ONDULATORIE

2.1. Interferenţa

2.2. Dispozitivul Young

3. ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ

3.1. Efect fotoelectric extern

LISTA DE TERMENI

 

 

1. OPTICA GEOMETRICĂ

 • reflexia luminii

 • refracţia luminii

 • legile reflexiei

 • legile refracţiei

 • indicele de refracţie

 • punctele conjugate

 • fasciculele paraxiale

 • imaginile reale/virtuale

 • lentila optică

 • elementele caracteristice ale unei lentile subţiri (axe, centru optic, focare);

 • convergenţa unei lentile subţiri

 • formulele lentilelor subţiri

 • imaginile obiectelor reale/virtuale în lentile subţiri

 • sisteme de lentile

2. OPTICA ONDULATORIE

 • condiţii de obţinere a interferenţei staţionare

 • lungimea de undă

 • elementele componente ale dispozitivului Young

 • franje de interferenţă

 • diferenţa de drum optic

 • condiţiile de maxim, respectiv de minim de interferenţă

 • interfranja

3. ELEMENTE DE FIZICĂ CUANTICĂ

 • legile efectului fotoelectric extern

 • ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuaţia lui Einstein

 • interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

 

Programele şcolare în vigoare se găsesc la adresele:

http://www.edu.ro/index.php/articles/6267

http://www.edu.ro/index.php/articles/6263

http://www.edu.ro/index.php/articles/6400

http://www.edu.ro/index.php/articles/8524