Departamentul de Fizica Biomedicala, Teoretica si Spectroscopie Moleculara

Directii de cercetare Personal

Directii de cercetare

 1. Complecsi moleculari de interes biomedical si structura, proprietati fizico- chimico-biologice, efecte de solvent
  Aplicarea metodelor fizice Ón probleme de diagnostic si tratament medical, radicali liberi in molecule de interes biomedical
  Efectul stresului farmaceutic asupra compusilor farmaceutici
  Studiul schimbarilor structurii conformationale a proteinelor in diferite conditii biochimice

 2. Obtinerea unor nanostructuri fotonice si plasmonice multifunctionale prin metode de auto-asamblare, nanolitografie, sinteza chimica si studiul proprietatilor acestora

 3. Structura si dinamica clusterilor moleculari si a fulerenelor. Simularea proprietatilor structurale si spectroscopice ale clusterilor moleculari si nanostructurilor de carbon. Investigarea modurilor vibrationale ale clusterilor moleculari mari prin ciocniri atomice. Modelarea mecanismelor de fragmentare a clusterilor moleculari mari. Fenomene de transport prin membranele canalelor biologice

 4. Dezvoltarea unor aplicatii de spectroscopie optica moleculara prin microscopie Raman confocala, AFM, biosenzori, fluorescenta si detectia optica ultrasensibila prin metode SERS si SEIRA

 5. Analiza spectroscopica a substantelor de interes biologic, medical, farmaceutic, ecologic si tehnic

 6. Structura si proprietatile moleculelor si a sistemelor moleculare complexe,mecanisme de asociere moleculara
  Dinamica moleculara, calculul structurii si proprietatilor moleculare prin metode Ab Initio, DFT si semiempirice
  Legaturi de hidrogen intra si intermoleculare
  Adsorbtia moleculelor pe suprafete metalice  

 7. Reactori si materiale nucleare
  Spectroscopie nucleara
  Structura si proprietatile fizico-chimice ale poluantilor organici

 8. Magnetohidrodinamica plasmelor solare si spatiale, aplicatii in seismologia coronala.
  Unde si oscilatii in atmosfera solara.
  Simularea comportarii spatio-temporale a structurilor plasmatice solare in diferite configuratii de camp magnetic si gravitational
   

Teme de disertatie propuse

Gasiti aici cateva teme, propuse pentru examenul de disertatie, an universitar 2013-2014. Masteranzii interesati sunt rugati sa contacteze cadrul didactic propunator al temei alese!>sus

Personal

 • Prof. dr. Vasile CHIS, directorul departamentului
 • Prof. dr. Simion ASTILEAN
 • Prof. dr. Titus BEU
 • Prof. dr. Decebal CIURCHEA
 • Prof. dr. Monica CULEA
 • Prof.dr. Leontin DAVID
 • Prof. dr. Grigore DAMIAN
 • Prof. dr. Viorica SIMON
 • Conf. dr. Monica BAIA
 • Conf. dr. Liviu DARABAN
 • Conf. dr. Nicolae LEOPOLD
 • Conf. dr. Dana MANIU
 • Conf. dr. Simona PINZARU
 • Lect. dr. Cora CRACIUN
 • Lect. dr. Alexandru MARCU
 • Lect. dr. Romulus Valeriu Flaviu TURCU
 • Lect. dr. Emil VINTELER

   
 • Camelia LEHENE- Laborant IA S
 • Liana TIBRE - Laborant IA S
 • Veronica TOSA- Laborant IA S
 • Aurel MURASAN- Tehnician IA

> sus