Text Box: APLICATII ALE SPECTROSCOPIEI MAGNETICE NUCLEARE PE SOLIDE (SOLID-STATE NMR) PENTRU DETERMINAREA PROPRIETATILOR PROTEINELOR INSOLUBILE SI A PEPTIDELOR ACESTORA

Cod proiect CNCSIS: 63/2006 Tema 1; 63/2007 Tema 2

Text Box: Home 

Text Box: Director proiect: Dr. Mihaela Aluas
Colectiv de lucru:  Drd. Carmen Tripon, Drd. Flaviu Turcu,  
               Drd. Bogdan Frentiu, Masterand Nelica Rosu