BIOMATERIALE COMPOZITE PENTRU RADIOTERAPIE SI HIPERTERMIE SIMULTANA
Acronim BIORADHIP
CEEX 100/2006
 

UBB ::: UTCN ::: UMF ::: UOradea:::USAMV::: IOCN :::

   
   
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
  • Sinteza xerogelurilor aluminosilicatice cu ytriu (ASY) si dysprosiu (ASD), respectiv fier (ASF) si realizarea bazelor de date si referinte bibliografice aferenre tematicii programului.
  • Caracterizarea structurala si testarea comportarii in medii biologice simulate si in vivo a xerogelurilor aluminosilicatice cu ytriu (ASY) si dysprosiu (ASD), respectiv fier (ASF).
  • Obtinerea, caracterizarea structurala si testarea comportarii in medii biologice simulate si in vivo a microparticulelor aluminosilicatice ASY, ASD, ASF sfericizat.
  • Sinteza, caracterizarea structurala si testarea comportarii in medii biologice simulate si in vivo a xerogelurilor aluminosilicatice cu ytriu si fier (ASYF), respectiv cu dysprosiu si fier (ASDF).
  • Corelarea, interpretarea, diseminarea si valorificarea rezultatelor.

 
 

@2007 webmaster: tchis