Text Box: Facultatea de Fizică 
Text Box: UBB 
Text Box: Titlul proiectului: Efectul dopării şi dezordinii asupra semi-metalicităţii aliajelor de tip Heusler
Nr. proiect: Cod CNCSIS ID2578 Nr. Contract 565
Dierctor de proiect: Prof. Univ. Dr. Romulus V. TETEAN                                                  rote@phys.ubbcluj.ro
Echipa de cercetare
Conf. Dr. Aurelian Daniel ANDREICA                                                                                           dandr@phys.ubbcluj.ro
Conf. Dr. Iosif Grigore DEAC                                                                                                          ideac@phys.ubbcluj.ro
Dr. Roxana DUDRIC                                                                                                                         rpacurariu@phys.ubbcluj.ro
M. Sc. Adrian BEZERGHEANU                                                                                                      adibeze@phys.ubbcluj.ro
M. Sc. Robert O. GRASIN                                                                                                                grasinrobert@yahoo.com
Parteneri din străinătate
UNIVERSITATEA OSNABRUECK, Germania (http/www.uos.de)                                         Prof. Dr. Manfred NEUMANN
INSTITUTUL PAUL SCHERRER VILIGEN, Elvetia (http/www.psi.ch)                                 Dr. Alex AMATO 
UNIVERSITATEA TECHNICĂ CHEMNITZ, Germania (http/www.tu-chemnitz.de)            Prof. Dr. Dietrich R.T. ZAHN
Obiective specifice fazei I
Prepararea si studiul proprietăţilor structurale, ale unor compuşi half-metalici de tip Co2R1-XMXZ . Efectul 
substituţiilor asupra proprietăţilor structurale. 
Studiul proprietăţilor electrice, calorice, electronice si magnetice ale compuşilor half-metalici de tip 
Co2R1-XMXZ. 
Studiul proprietăţilor magnetice locale prin muSR. Efectul substituţiilor asupra proprietăţilor fizice.
Obiective specifice fazei II
Prepararea si studiul proprietatilor structurale, electrice, calorice si magnetice ale unor compusi half-metalici 
pe baza de Co. Efectul substitutiilor cu Ho asupra proprietatilor.
Studiul proprietatilor electronice prin calcule de structuri de banda. Interpretarea si valorificarea rezultatelor.
English version