FIŞE DISCIPLINĂ (lb. romānă lb. maghiară lb. engleză )
nivel: 
LICENŢĂ
(L)
MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 Etica si integritate academica (D)    

Nanostructuri si sisteme macromoleculare

(D)

 

 

         

         

M

 

 

 

 

 

         

Metode avansate īn fizica atomului şi moleculei

(D)

 

 

 

         

Metode avansate īn studiul starii condensate

(D)

 

 

 

         

Modele teoretice si metode de simulare in fizica

(D)

 

 

 

         

Metode generale de cercetare si metodica elaborarii de lucrari stiintifice

(D)