FIŞE DISCIPLINĂ (lb. romānă lb. maghiară lb. engleză )
nivel: 
LICENŢĂ
(L)
MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

M

 

 

 

 

Complemente de fizica polimerilor si plasma

(D)

 

 

Metode avansate īn fizica atomică şi nucleară

(D)

 

 

         

Metode avansate īn studiul starii condensate

(D)

 

 

N

 

 

 

 

 

Metode de simulari computationale

(D)

 

 

Nanostructuri

(D)

 

 

 

Metode fizice īn sisteme biomoleculare

(D)

 

 

         

 

Metode generale de cercetare si metodica elaborarii de lucrari stiintifice

(D)

 

 

S

 

 

 

 

 

Modele şi metode teoretice īn fizica atomică şi nucleară

(D)

 

 

Sisteme bidimensionale si interfete

(D)

 

 

 

Modele şi metode teoretice īn fizica stării condensate

(D)