hbkgr
moving
Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică Biomoleculară
Conf. Dr. Nicolae Leopold

Hyperspectral imaging


 

Combinația unică de imagine de înaltă rezoluție spațială și informația spectrală VIS-NIR în fiecare pixel al imaginii, conferă microscopului Cytoviva caracteristici unice:
- achiziția de imagini optice cu rezoluție spațială îmbunătățită la vizualizare în câmp întunecat, datorită condensorului optic cu tehnologie patentată (Cytoviva)
- imagistică hiperspectrală: microscopul înregistrează un spectru de absorbție VIS-NIR în fiecare punct analizat al probei cu o rezoluție sub 1 µm. Pe baza informației spectrale VIS-NIR în fiecare pixel al imaginii se pot crea hărți în culori false pentru a evidenția caracteristicile de interes ale probei.

The unique combination of high spatial resolution imaging and VIS-NIR spectral information in every pixel of the image gives the Cytoviva microscope unique characteristics:

  • Enhanced spatial resolution optical imaging for viewing in dark field, due to patented Cytoviva technology optical condenser
  • Hyperspectral imaging: the microscope records a VIS-NIR absorption spectrum at every analyzed point of the sample with a resolution under 1 µm. Based on the VIS-NIR spectral information in every pixel of the image, false color maps can be created to highlight features of interest in the sample.


Achiziție: august 2019; Valoare: 152.320 USD
Orar de funcționare: Luni-Vineri 8-20

Accesul la acest aparat este nerestricționat pentru cercetătorii/cadrele didactice din UBB și contra cost pentru utilizatori externi. Accesul se realizează pe bază de programare la e-mail nicolae.leopold@ubbcluj.ro, cu specificarea numărului de probe și a tipului acestora.

 

Publicații

A Stefancu, SD Iancu, V Coman, LF Leopold, N Leopold, Tuning the potential of nanoelectrodes to maximum: Ag and Au nanoparticles dissolution by I-adsorption via Mg2+ adions

Romanian Reports in Physics 73, 501

 

Iancu, S. D., Albu, C., Chiriac, L., Moldovan, R., Stefancu, A., Moisoiu, V., Coman, V., Szabo, L., Leopold, N., & Bálint, Z. (2020). Assessment of Gold-Coated Iron Oxide Nanoparticles as Negative T2 Contrast Agent in Small Animal MRI Studies. International journal of nanomedicine, 15, 4811–4824. https://doi.org/10.2147/IJN.S253184