hbkgr
moving
Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică Biomoleculară
Conf. Dr. Nicolae Leopold

Fizica Atomului


Norme de protecția muncii

Laborator:
Laborator:
1. sarcina specifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. spectroscopia IR
2. sarcina elementara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. spectrometria de masă
3. efectul Compton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. spectroscopia RMN
4. constanta Planck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. spectroscopia RES
5. Experimentul Franck-Hertz . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .5. fluorescenta de RazeX
6. constanta Rydberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. calculul proprietăților moleculare

 

Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice


cursurile/seminariile pot fi accesate prin aplicatia Google Drive

 

Aplicații bio-medicale ale metodelor spectroscopice IR și Raman
Biomedical applications of IR and Raman spectroscopy methods


lecture 2& lecture2_1 lab2

lecture 3 lecture 3_1

lecture 4

lecture 6

lecture 7

 

Lucrări de Diplomă sau Disertație


Pot fi stabilite în comun acord diferite tematici pentru Lucrări de Diploma sau Disertație
tematica:
-aplicații ale metodelor spectroscopice FTIR și Raman
-nanoparticule metalice