Criterii de admitere la nivel licenta:

Se pot inscrie la concurs absolventii de liceu care au promovat examenul de BACALAUREAT.
Calculul mediei la concursul de admitere pentru candidatii care nu îndeplinesc criteriile speciale de mai jos, se face astfel:

Precizari complete in Anexa facultatii la Regulamentul de admitere, capitolul II.1

Criterii speciale de admitere

Pentru absolventii de liceu, pasionati de fizica, facultatea noastra ofera posibilitatea participarii la concursul de admitere dupa criterii speciale:

Candidatii care se încadrează la punctele (1) - (3) si (1)-(10) trebuie sa depuna la dosar diploma obtinuta la olimpiada/concurs, în original, sau o adeverinta în acest sens eliberata de catre Inspectoratul Scolar Judetean sau organizatorii concursurilor. Absolventii de liceu care se înscriu în categoriile mai sus mentionate vor specifica acest lucru in capitolul referitor la "Performante scolare deosebite" din Formularul de inscriere.