Specializări:

cu durata studiilor de 3 ani:

 • Fizică
 • Fizică Informatică
 • Fizică Medicală
cu durata studiilor de 4 ani:
 • Fizică Tehnologică

Informaţii utile

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică - scenariu nepandemie

Candidaţii cu diplomă de BAC pot participa la examenul de admitere la Facultatea de Fizică astfel:

 • pe baza premilor şi menţiunilor obţinute la olimpiade/concursuri şcolare
 • pe baza notei obţinute la testul grilă din materia de BAC, la disciplina Fizică. Testul se organizează la facultate în data de 20 iulie.
In oricare dintre aceste două situaţii înscrierea online este obligatorie.
Informaţiile detaliate se găsesc în anexele din secţiunea "Informaţii utile".

Calendar general admitere iulie 2022 - scenariu nepandemie:

 • Inscrierea online: 11-19 iulie
 • Susţinerea testului: 20 iulie - cu prezenţă fizică, la facultate
 • Afişare rezultate test: 20 iulie
 • Depunere contestaţii online: 20-22 iulie pana la ora 12:00
 • Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi): 22 iulie
 • Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online: 22-27 iulie
 • Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariat: 26-27 iulie, orar 9:00 - 14:00
 • Afişare rezultate finale: 28 iulie

DE CE FIZICA ?

 • Fizica a devenit mai mult decât o ştiinţă fundamentală care ne ajută să înţelegem Universul şi legile naturii. In căutările şi încercările lor de a întelege şi a explica toate acestea, fizicienii şi fizica ne-au schimbat vieţile. Becul cu incandescenţă, telefonul, televizorul, rachetele, nanoştiinţele şi mai ales Internetul... îşi datoreaza existenţa unor fizicieni.
 • Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor care foloseşte cele mai puternice instrumente bazate pe matematică şi informatică. Fizica te învaţă să gândeşti analitic şi sintetic şi astfel te ajută să te integrezi într-o mare varietate de activităţi profesionale.

DE CE Facultatea de Fizică ?

 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate.
 • Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie
 • Pentru că avem laboratoare de cercetare printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că la absolvire noi iţi deschidem drumul să devii:
  • FIZICIAN
  • FIZICIAN MEDICAL
  • Fizician INFORMATICIAN
  • Inginer FIZICIAN

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!


Etape generale admitere - nepandemie

 1. Inscriere în platforma online dedicată
 2. Validare dosar de către comisia de admitere
 3. Participare la testul scris
 4. Confirmare loc ocupat - online
 5. Validare confirmare online de către comisia de admitere
 6. Confirmare ocupare loc cu depunere dosar, la secretariat
Vom reveni cu informaţii privind fiecare etapă.

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2022 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro