De ce să alegi Facultatea de Fizică

Admitere nivel licenţă

UBB Cluj

De ce Fizica?

Albert Einstein:'Imagination is more important than knowledge' Amfiteatrul 'Augustin Maior'

Cariera

Oferta Facultatii de Fizica Laborator Spectroscopie Raman Calendarul admiterii Curs festiv 2010 Testul grila
Formarea mareelor-experiment Feedback de la absolventi O privire spre Univers Conditii de admitere Laboratorul RMN-unul din cele mai performante din tara
Algoritmul admiterii Caminul 16 din campusul Hasdeu Facultatea de Fizica in imagini Fizica prin experimente-Viitori studenti ?! Fizica prin experimente

Iata cum fizicienii pot face cariera intr-o multitudine de domenii!
Poarta spre lume va este deschisa...
Cititi aici!


31 iulie 2014

Rezultate finale admitere, iulie 2014:

Felicitari candidatilor!


Admitere nivel master

Dupa obtinerea diplomei de licenta studentii pot opta pentru una din sectiile de Master de 4 semestre din cadrul facultatii, in urmatoarele specializari:

 • Biofizica si Fizica Medicala
 • Biomateriale
 • Fizica Computationala
 • Fizica Corpului Solid
 • Stiinte-masterat didactic

Admitere Master 2014, sesiunea iulie

Rezultate finale admitere:

Felicitari candidatilor!


Toate specializările oferite sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). La specializarile organizate in limba engleza (Fizică computaţională, Fizica corpului solid, Biomateriale conform Art. 5 din Ordinul 4061/15 aprilie 2011 emis de ministrul educatiei cercetarii, tineretului si sportului, candidatii vor sustine o proba de limba engleza (notata admis/respins). Locurile disponibile pentru admiterea 2014 sunt:

Sectia

Numar locuri

Criterii de admitere si departajare
Interviu
buget taxa non UE etnici romani
Biofizică şi Fizică Medicală

 
- 10 - -

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu

Fizica Corpului Solid
(engleza)
 
- 12 - -

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu

Fizică Computaţională
(engleza)
 
1 17 - 1

Criterii de admitere:
-interviu ( se testează cunostinte de programare)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu

Biomateriale
(engleza)
 
- 17 - -

Criterii de admitere:
-interviu (se testează cunoştinţele fundamentale de biomateriale)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu

Stiinte, masterat didactic in limbile  romana 3 10 - - Criterii de admitere:
-interviu (cunoştinţele fizică, chimie, biologie şi expunerea motivaţiei candidaţilor) - 50% din nota finală;
-media examenului de licenta - 50 % din nota finală
Criteriu de departajare:
nota la interviu
maghiara 2 10
-
Calendarul admiterii, septembrie 2014:
 • 8-9 septembrie: inscrierea candidatilor
 • 10 septembrie testul lingvistic, interviu
 • 10 septembrie: afisarea rezultatelor
 • 11-12 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 15 septembrie: afisarea rezultatelor finale  

Alte informatii privind admiterea la master pot fi gasite in Anexa la Regulamentul organizarii Admiterii 2014.


Pentru eficientizarea procesului de inscriere la admitere candidatii sunt rugati sa completeze formularul on-line.


Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )

Calendarul admiterii:
 • 1-5 septembrie: inscrierea candidatilor
 • 8-19 septembrie: desfasurarea probelor de admitere
 • 22-26 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 1 octombrie: inmatricularea ca student doctorand, inceperea anului universitar

Găsiti alte informaţii la Scoala Doctorală de Fizică precum şi pe site-ul Universităţii Babeş-Bolyai.