De ce să alegi Facultatea de Fizică

Admitere nivel licenţă

UBB Cluj

De ce Fizica?

Albert Einstein:'Imagination is more important than knowledge' Amfiteatrul 'Augustin Maior'

Cariera

Oferta Facultatii de Fizica Laborator Spectroscopie Raman Calendarul admiterii Curs festiv 2010 Testul grila
Formarea mareelor-experiment Feedback de la absolventi O privire spre Univers Conditii de admitere Laboratorul RMN-unul din cele mai performante din tara
Algoritmul admiterii Caminul 16 din campusul Hasdeu Facultatea de Fizica in imagini Fizica prin experimente-Viitori studenti ?! Fizica prin experimente

Iata cum fizicienii pot face cariera intr-o multitudine de domenii!
Poarta spre lume va este deschisa...
Cititi aici!


25 iulie 2014

Rezultate test:

Rezultate admitere:

Felicitari candidatilor!

Reamintim candidatilor declarati admisi pe locuri bugetate care nu au depus Adeverinta de BAC in original , ca pot face acest lucru incepand cu data de luni 28 iulie pina miercuri 30 iulie, in intervalul ora 9-15, la secretariatul facultatii. Depunerea acestui act in original, in dosarul de admitere, conditioneaza admiterea pe loc bugetat si dobandirea calitatii de student.


23 iulie 2014:
Test admitere
Testul de admitere va avea loc in data de 25 iulie, ora 10, in amfiteatrul "Augustin Maior" - Cladirea centrala, etaj II.
Neprezentarea la test este eliminatorie, pentru candidatii care s-au inscris la test!
Mult succes!

16 iulie 2014:
Important!
Confirmarea locului bugetat pentru Admiterea 2014 se va face pe baza Adeverintei de BAC, vizata de Inspectoratul Scolar Judetean, in original . Conform mentiunii de pe acest act Adeverinta de BAC este valabila max. 12 luni de la emitere. In aceasta perioada candidatii vor depune la dosar Diploma de BAC in original.

9 iulie 2014:
Conform regulamentului de admitere candidatii se pot inscrie prezentand "Adeverinta de BAC" in original.
Mult succes tuturor!


30 iunie 2014:
Candidatii care au nevoie de cazare in perioada admiterii gasesc informatii aici.

iunie 2014:
Atentie! In acest an preinscierea la admiterea nivel licenta este obligatorie!
Urmariti linkul:        

Admitere nivel master

Dupa obtinerea diplomei de licenta studentii pot opta pentru una din sectiile de Master de 4 semestre din cadrul facultatii, in urmatoarele specializari:

 • Biofizica si Fizica Medicala
 • Biomateriale
 • Fizica Computationala
 • Fizica Corpului Solid
 • Stiinte-masterat didactic

Admitere Master 2014, sesiunea iulie

Rezultate admitere:

Felicitari candidatilor!


Toate specializările oferite sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). La specializarile organizate in limba engleza (Fizică computaţională, Fizica corpului solid, Biomateriale conform Art. 5 din Ordinul 4061/15 aprilie 2011 emis de ministrul educatiei cercetarii, tineretului si sportului, candidatii vor sustine o proba de limba engleza (notata admis/respins). Locurile disponibile pentru admiterea 2014 sunt:

Sectia

Numar locuri

Criterii de admitere si departajare
Interviu
buget taxa non UE etnici romani
Biofizică şi Fizică Medicală

 
10 10 - -

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Interviu: 24 iulie 2014, ora 11, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE

Fizica Corpului Solid
(engleza)
 
7 17 - -

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Test lingvistic 24 iulie 2014, ora 9, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE
Interviu: 24 iulie 2014, ora 11, sala "Farkas Gyula" - 5/II

Fizică Computaţională
(engleza)
 
7 17 - 1

Criterii de admitere:
-interviu ( se testează cunostinte de programare)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Test lingvistic 24 iulie 2014, ora 9, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE
Interviu: 24 iulie 2014, ora 13, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE

Biomateriale
(engleza)
 
6 17 - -

Criterii de admitere:
-interviu (se testează cunoştinţele fundamentale de biomateriale)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Test lingvistic 24 iulie 2014, ora 9, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE
Interviu: 24 iulie 2014, ora 11, Amfiteatrul "Augustin Maior" - AE

Stiinte, masterat didactic in limbile  romana 4 10 - - Criterii de admitere:
-interviu (cunoştinţele fizică, chimie, biologie şi expunerea motivaţiei candidaţilor) - 50% din nota finală;
-media examenului de licenta - 50 % din nota finală
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Interviu 24 iulie 2014, ora 9, sala "3/II" - Cladirea centrala, etaj II, sala 224 (linia romana)
Interviu 24 iulie 2014, ora 11, sala "3/II" - Cladirea centrala, etaj II, sala 224(linia maghiara)
maghiara 3 10
-
Calendarul admiterii, iulie 2014:
 • 14-18 iulie, 21-23 iulie: inscrierea candidatilor
 • 24 iulie testul lingvistic, interviu
 • 25 iulie: afisarea rezultatelor
 • 28-30 iulie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 31 iulie: afisarea rezultatelor finale  

Alte informatii privind admiterea la master pot fi gasite in Anexa la Regulamentul organizarii Admiterii 2014.


Pentru eficientizarea procesului de inscriere la admitere candidatii sunt rugati sa completeze formularul on-line.


Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )
Găsiti alte informaţii la Scoala Doctorală de Fizică precum şi pe site-ul Universităţii Babeş-Bolyai.