Specializări:

cu durata studiilor de 3 ani:

 • Fizică
 • Fizică Informatică
 • Fizică Medicală
cu durata studiilor de 4 ani:
 • Fizică Tehnologică

Informaţii utile

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

DE CE FIZICA ?

 • Fizica a devenit mai mult decât o ştiinţă fundamentală care ne ajută să înţelegem Universul şi legile naturii. In căutările şi încercările lor de a întelege şi a explica toate acestea, fizicienii şi fizica ne-au schimbat vieţile. Becul cu incandescenţă, telefonul, televizorul, rachetele, nanoştiinţele şi mai ales Internetul... îşi datoreaza existenţa unor fizicieni.
 • Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor care foloseşte cele mai puternice instrumente bazate pe matematică şi informatică. Fizica te învaţă să gândeşti analitic şi sintetic şi astfel te ajută să te integrezi într-o mare varietate de activităţi profesionale.
DE CE Facultatea de Fizică ?
 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate.
 • Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie
 • Pentru că avem laboratoare de cercetare printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că la absolvire noi iţi deschidem drumul să devii:
  • FIZICIAN
  • FIZICIAN MEDICAL
  • Fizician INFORMATICIAN
  • Inginer FIZICIAN

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!


Noutăţi :

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Calendar general de admitere:

 • Inscrierea online: 12-19 iulie
 • Susţinerea testului: 20 iulie
 • Afişare rezultate test: 21 iulie
 • Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online: 23-28 iulie
 • Depunere dosare cu documente originale: 23, 26-28 iulie
 • Afişare rezultate finale: 29 iulie

Procedura de înscriere la admitere:

Inscrierea se va face NUMAI ON-LINE în platforma pe care UBB o pregăteşte. Pe lângă completarea unor date, în platformă va fi necesară încărcarea următoarelor fişiere/acte:

 1. Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - disponibil pentru download
 2. Diploma/Adeverinţa de Bacalaureat - faţă verso
 3. certificat de naştere
 4. act/carte de identitate
 5. adeverinţa medicală
 6. diplome sau alte documente care atestă rezultatele la concursuri
 7. alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri universitare anterioare
 8. dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
 9. adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul

Vom reveni cu precizări.

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro