De ce să alegi Facultatea de Fizică

Admitere nivel licenţă

UBB Cluj

De ce Fizica?

Albert Einstein:'Imagination is more important than knowledge' Amfiteatrul 'Augustin Maior'

Cariera

Oferta Facultatii de Fizica Laborator Spectroscopie Raman Calendarul admiterii Curs festiv 2010 Testul grila
Formarea mareelor-experiment Feedback de la absolventi O privire spre Univers Conditii de admitere Laboratorul RMN-unul din cele mai performante din tara
Algoritmul admiterii Caminul 16 din campusul Hasdeu Facultatea de Fizica in imagini Fizica prin experimente-Viitori studenti ?! Fizica prin experimente

Iata cum fizicienii pot face cariera intr-o multitudine de domenii!
Poarta spre lume va este deschisa...
Cititi aici!


23 iulie 2015, ora 15:20

Rezultatele initiale ale Concursului de admitere, sesiunea iulie 2015 se afla aici.
Eventualele contestatii se depun vineri 24 iulie 2015, in intervalul orar 8-14:00.

Candidatii declarati admisi, care nu se regasesc pe lista la prima optiune sunt incurajati sa confirme locul bugetat pentru a putea glisa in liste. Doar depunerea diplomei de BAC in original confera candidatului dreptul de a ocupa un loc bugetat.


23 iulie 2015

Rezultate test:


22 iulie 2014:

Testul grila din 23 iulie 2015 se va desfasura incepand cu orele 10:00 in amfiteatrul "Augustin Maior"- cladirea centrala etaj II (in vecinatatea salii 233 unde s-au facut preinscrierile on-line). Mult succes candidatilor!


Admitere nivel master

Dupa obtinerea diplomei de licenta studentii pot opta pentru una din sectiile de Master de 4 semestre din cadrul facultatii, in urmatoarele specializari:

 • Biofizica si Fizica Medicala
 • Biomateriale
 • Fizica Computationala
 • Fizica Corpului Solid
 • Stiinte-masterat didactic

Toate specializările oferite sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). La specializarile organizate in limba engleza (Fizică computaţională, Fizica corpului solid, Biomateriale conform Art. 5 din Ordinul 4061/15 aprilie 2011 emis de ministrul educatiei cercetarii, tineretului si sportului, candidatii vor sustine o proba de limba engleza (notata admis/respins). Mentionama ca in sesiunea septembrie sunt posibile transferuri de locuri intre specializari, in limita cifei de scolarizare. Locurile disponibile pentru admiterea septembrie 2015, in urma unor realocari, sunt:

Sectia

Numar locuri

Criterii de admitere si departajare
Interviu
buget taxa total
Biofizică şi Fizică Medicală

 
5 11 16

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Admisi sesiunea iulie 2015: lista

Fizica Corpului Solid
(engleza)
 
3 16 19

Criterii de admitere:
-interviu -50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50% din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Admisi sesiunea iulie 2015: lista

Fizică Computaţională
(engleza)
 
2 15 17

Criterii de admitere:
-interviu ( se testează cunostinte de programare)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Admisi sesiunea iulie 2015: lista

Biomateriale
(engleza)
 
15 15

Criterii de admitere:
-interviu (se testează cunoştinţele fundamentale de biomateriale)-50% din nota finală;
-media examenului de licenta -50 % din nota finală.
Criteriu de departajare:
nota la interviu

Stiinte, masterat didactic in limbile  romana 12 12 Criterii de admitere:
-interviu (cunoştinţele fizică, chimie, biologie şi expunerea motivaţiei candidaţilor) - 50% din nota finală;
-media examenului de licenta - 50 % din nota finală
Criteriu de departajare:
nota la interviu
Admisi sesiunea iulie 2015*: lista (linia romana)
Admisi sesiunea iulie 2015*: lista(linia maghiara)
* sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute in Regulamentul de admitere, sectiunea II, cu privire la numarul de candidati
maghiara 2 11

13


Calendarul admiterii, iulie 2015:
 • 7-9 septembrie: inscrierea candidatilor
 • 10 septembrie, ora 9:00: sustinerea testului lingvistic
 • 10 septembrie, incepand cu ora 10: sustinerea interviului pentru admitere
 • 11 septembrie, 8-14:00 afisarea rezultatelor si contestatii
 • 11 septembrie, dupa ora 16:00: afisarea rezultatelor dupa contestatii
 • 14-15 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor, redistribuiri de locuri in urma confirmarilor
 • 16 septembrie: afisarea rezultatelor finale  

Alte informatii privind admiterea la master pot fi gasite in Anexa la Regulamentul organizarii Admiterii 2015.


Pentru eficientizarea procesului de inscriere la admitere candidatii sunt rugati sa completeze formularul on-line.


Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )

Găsiti alte informaţii la Scoala Doctorală de Fizică precum şi pe site-ul Universităţii Babeş-Bolyai.