Specializări:

cu durata studiilor de 3 ani:

 • Fizică
 • Fizică Informatică
 • Fizică Medicală
cu durata studiilor de 4 ani:
 • Fizică Tehnologică

Informaţii utile

Admiterea septembrie 2021 se desfasoara in scenariu "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

Admitere septembrie 2021

Rezultate admitere septembrie 2021

Etapa obligatorie pentru candidatii admisi: Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri = Confirmare in platformă şi Depunere dosare cu documente originale/legalizate ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariatul facultăţii, plata primei rate din taxa de şcolarizare = 500lei pentru candidaţii admişi la taxă , 13-14 septembrie, orar 9:00 - 14:00

Testul scris pentru admiterea nivel licenta s-a desfasurat joi 9 septembrie 2021, orele 10:00, la facultate. Cititi aici toate informatiile!.

Pentru Admiterea septembrie 2021 - nivel licenţă Facultatea de Fizică pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi 17 locuri bugetate şi 126 locuri cu taxă.

Admiterea are loc în scenariul nepandemie. Toate informaţiile se găsesc in această pagină.

Calendar admitere septembrie 2021:

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece şi platforma se va inchide conform orarului!

 • Inscrierea online: 6 - 8 septembrie, ora 12:00
 • Susţinerea testului: 9 septembrie - cu prezenţă fizică, la facultate ora 10:00
 • Afişare rezultate test: 10 septembrie
 • Contestaţii online sau la secretariat: 10-13 septembrie ora 10:00
 • Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi): 13 septembrie
 • Confirmări locuri, online: 13-14 septembrie
 • Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri = Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariatul facultăţii : 13-14 septembrie, orar 9:00 - 14:00
 • Afişare rezultate finale: 15 septembrie


Admiterea iulie 2021

UPDATE 29 iulie 2021, ora 14:10 - Rezultate finale admitere

Vedeti aici ultimele informatii despre inceperea anului universitar:https://news.ubbcluj.ro/ubb-creeaza-contextul-pentru-reluarea-activitatilor-academice-din-toamna-in-regim-clasic/?fbclid=IwAR2z8YWdzd4GGtHqEGX4oR-WbLE0mgxF_S7qv06IFtP86EfyyPZVAh4SzV0

Candidatii care au achitat taxa de studiu si au glisat pe loc bugetat solicita restituirea prin email pe adresa secretariatului astfel:

 • email cu titlu "Solicitare restituire taxa studiu [nume prenume]
 • Documente atasate: copie CI, copie cont IBAN cu numele solicitantului, cerere
 • Observatie: Cererea, in format liber, contine text: Subsemnatul [nume prenume], participant la Concursul de admitere iulie 2021 cu legitimatia [nr.leg.] solicit restituirea taxei de studiu achitate deoarece am glisat pe loc bugetat la [specializare].
Vacanta placuta!

DE CE FIZICA ?

 • Fizica a devenit mai mult decât o ştiinţă fundamentală care ne ajută să înţelegem Universul şi legile naturii. In căutările şi încercările lor de a întelege şi a explica toate acestea, fizicienii şi fizica ne-au schimbat vieţile. Becul cu incandescenţă, telefonul, televizorul, rachetele, nanoştiinţele şi mai ales Internetul... îşi datoreaza existenţa unor fizicieni.
 • Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor care foloseşte cele mai puternice instrumente bazate pe matematică şi informatică. Fizica te învaţă să gândeşti analitic şi sintetic şi astfel te ajută să te integrezi într-o mare varietate de activităţi profesionale.

DE CE Facultatea de Fizică ?

 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate.
 • Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie
 • Pentru că avem laboratoare de cercetare printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că la absolvire noi iţi deschidem drumul să devii:
  • FIZICIAN
  • FIZICIAN MEDICAL
  • Fizician INFORMATICIAN
  • Inginer FIZICIAN

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!


Inscriere:

 1. ON-LINE în platforma UBB:
  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ dupa crearea unui cont de inscriere
 2. Incarcarea urmatoarelor documente in platforma:
  • Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - semnat. download formular
  • Diploma de Bacalaureat
  • foaie matricolă
  • certificat de naştere
  • act/carte de identitate
  • adeverinţa medicală
  • diploma sau alte documente care atestă rezultatele la concursuri (cu exceptia celor de la Augustin Maior)
  • alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri universitare anterioare
  • dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
  • adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro