Personalul departamentului de Fizică BiomolecularăProf. dr. Leontin DAVID, directorul departamentului

Domeniu de cercetare:
Activitate didactica: Complemente de fizica atomului si moleculei, Radiologie si imagistica medicala, Aplicatii interdisciplinare ale fizicii
Consultatii: miercuri 11-13, sala 212
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~leo.david

Prof. dr. Simion AŞTILEAN

Domeniu de cercetare: Nanoparticule biofunctionale pentru dezvoltarea unor noi metode de imagistică, senzoristică, diagnostic şi terapie moleculară în medii biologice
Activitate didactica: Optica, Nanobiofotonica
Consultatii: miercuri 14-16, sala 204
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~simion.astileanProf. dr. Titus BEU

Domeniu de cercetare: Transport prin nanotuburi de carbon si canale ionice, Structura si fragmentarea fulerenelor
Activitate didactica: Mecanica cuantica, Metode numerice si de simulare în fizica, Complemente de fizica teoretica
Consultatii: miercuri 14-16, sala 229
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~titus.beu

Prof. dr. Vasile CHIŞ

Domeniu de cercetare: Structura sistemelor biomoleculare, Interactiuni intermoleculare, Stari moleculare excitate, Radicali liberi
Activitate didactica: Informatică pentru fizicieni, Fizica moleculei, Modelarea sistemelor biomoleculare
Consultatii: marti 10-12, sala 206
Tutoriat: marti 12-14, sala 206
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~vasile.chis


 

 Prof. dr. Habil. Simona CÎNTĂ PÎNZARU

Domeniu de cercetare: Spectroscopia Raman si aplicatiile ei biomedicale, farmaceutice, in monitorizarea mediului si conservare-restaurare. Nanomedicina (nanostiinte in slujba pacientului)
Activitate didactica: Spectroscopie si laseri, Optica, Optoelectronica, Metode vibrationale cu aplicatii biomedicale
Consultatii: luni 12-14, sala 204
Tutoriat: marti 12-14, sala 204
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~simona.cinta

Prof. dr. Nicolae LEOPOLD

Domeniu de cercetare: Nanoparticule si nanoagregate metalice: sinteza, caracterizare si aplicatii biomedicale
Activitate didactica: Fizica atomului, Biosenzori, Metode vibrationale cu aplicatii biomedicale
Consultatii: joi 10-12, sala 206
Tutoriat: joi 12-14, sala 206
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~nicolae.leopold
Prof. dr. Grigore DAMIAN

Domeniu de cercetare: Spectroscopie RES, radicali liberi, marcheri de spin, capcane de spin, efecte de iradiere
Activitate didactica: Particule elementare, Biofizica radicalilor liberi si antioxidantilor
Consultatii: marti 11-13, sala 212
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~grigore.damian

Conf. dr. Monica BAIA

Domeniu de cercetare:
Activitate didactica: Spectroscopie si laseri, Tehnologii energetice nepoluante, Fizica generala
Consultatii:
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~monica.baiaConf. dr. Zoltàn BÀLINT

Domeniu de cercetare: imagistica biomedicala, imagistica fluorescenta pe celule vii, biofizica, tomografie computerizata, diagnostic asistat de calculator
Activitate didactica: Optometrie si microscopie optica, Aplicatiile tehnologice ale laserilor
Consultatii: miercuri 10-12, sala 204
Tutoriat: miercuri 10-12, sala 204
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~zoltan.balint

Conf. dr. Dana MANIU

Domeniu de cercetare: Fabricarea si biofunctionalizarea nanoparticulelor/nanostructurilor de metale nobile; Caracterizarea nanoparticulelor/nanostructurilor de metale nobile prin metode de spectroscopie optica (Raman, SERS, Fluorescenta, UV-Vis)
Activitate didactica: Metode si tehnici moderne de analiză spectroscopică, Bioinformatica si statistica medicala, Optica, Complemente de spectroscopie moleculara
Consultatii: marti 10-12, sala 204
Tutoriat: luni 12-14, sala 204
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~dana.maniuConf. dr. Flaviu TURCU

Domeniu de cercetare: Rezonanta Magnetica Nucleara (solide), Imagistica RMN, Instrumentatie RMN, IRMN
Activitate didactica: Grafica asistata de calculator, Imagistica medicala, Metode de rezonanta cu aplicatii biomedicale
Consultatii: marti 10-12, sala s40
Tutoriat: marti 12-14, sala s40
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~flaviu.turcu

Lect. dr. Cora CRĂCIUN

Domeniu de cercetare: Rezonanta Electronica de Spin, Simularea spectrelor
Activitate didactica: Simularea spectrelor, Calculul proprietatilor moleculare, Bioinformatica
Consultatii: joi 10-12, sala 225

Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~cora.craciunLect. dr. Horia PAŞCA

Domeniu de cercetare: fizica nucleara, detectori de radiatii
Activitate didactica: Detectori de radiatii, Dozimetrie si protectie radiologica
Consultatii: miercuri 10-12, sala 213
Tutoriat: -
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~horia.pasca

Lect. dr. Emil VINŢELER

Domeniu de cercetare: simulari DFT, cristale fotonice, feromagneti semimetalici
Activitate didactica: Fizica si progresul cunoasterii, Electrodinamica, Utilizarea calculatorului in fizica
Consultatii: marti 12-14, sala 225
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~emil.vinteler
Prof. dr. Monica CULEA, Profesor Emerit

Domeniu de cercetare: spectrometrie de masa, cromatografie de gaze, validarea metodei de analiza cantitativa, dilutia izotopica
Activitate didactica: Biofizica si Biochimie generala, Biofizica moleculara si celulara
Consultatii: miercuri 10-12, s9-Chimie
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~monica.culea

Prof. dr. Viorica SIMON, Profesor Emerit

Domeniu de cercetare:
Activitate didactica: Introducere in stiinta biomaterialelor, Biomateriale si bionanostructuri
Consultatii: luni 17-19, sala s48
Tutoriat: marti 17-19, sala s48
Titluri teze licenta/disertatie
Pagina personala: www.phys.ubbcluj.ro/~viorica.simon


Personal didactic auxiliar:

Laborant IA S: dr. Camelia LEHENE


Laborator 209

Laborant IA S: Liana ŢIBRE


Laborator 209

Laborant IA S: Veronica TOŞA


Laborator 222