Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Andreea Cȃmpu
 • Drd. Mihaela Chiş

Conducători de doctorat:

 • Prof. dr. emerit Sorin-Dan Anghel
 • Prof. dr. Simion Aştilean
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Conf. dr. Habil. Lucian Baia
 • Lect. dr. Habil. Balint Zoltan
 • Prof. dr. Titus Beu
 • Prof. dr. Vasile Chiş
 • Prof. dr. emerit Monica Culea
 • Prof. dr. Grigore Damian
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Iosif-Grigore Deac
 • Prof. dr. Ioan Grosu
 • Prof. dr. Aurel Pop
 • Prof. dr. Viorel Pop
 • Prof. dr. Nagy Ladislau
 • Prof. dr. Neda Zoltan
 • Prof. dr. emerit Viorica Simon
 • Prof. dr. emerit Simion Simon
 • Prof. dr. Romulus Tetean
 • Prof. dr. Mihai Todica
 • Prof. dr. Habil. Coriolan Tiusan-UTCN
 • Prof. dr. Habil. Radu Fechete-UTCN
 • CS I. dr. Ioan Botiz

Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )
Formularele tip se afla la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .

Calendarul admiterii, septembrie 2018:
 • 3-7 septembrie*: inscrierea candidatilor, la ISD, in intervalul orar 9-15
 • 10-18 septembrie: desfasurarea probelor de admitere
 • 19-21 septembrie: depunerea si rezolvarea contestatiilor
 • 24-26 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 01 octombrie: inmatricularea ca student doctorand, inceperea anului universitar

UPDATE! Admiterea la doctorat septembrie 2018, hotarari ale Senatului UBB

Informaţii

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Vineri 12 ianuarie 2018, ora 14:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Popescu Radu-Angelin-Marian: vezi anunt

 • Teze de abilitare:

  • 11 mai 2018, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", Conf. dr. Petru PASCUTA, domeniul tezei de abilitare-Fizica: Informatii complete
  • 20 aprilie 2018, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", Conf. dr. Simona PINZARU, domeniul tezei de abilitare-Fizica: Informatii complete