Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Andreea Cȃmpu
 • Drd. Răzvan Costinaş

Conducători de doctorat


Admiterea la doctorat

Informatii generale in vederea inscrierii la admitere 2019:

Atentie! Preinscrierea la doctorat in platforma on-line este obligatorie. https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.
Foreign candidates will find all the information at: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

Informaţii

Administrative

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Luni 24 iunie 2019, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. VARGA Levente: vezi anunt
  • Vineri 14 iunie 2019, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Andra-Sorina TATAR: vezi anunt

 • Teze de abilitare: