Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Răzvan Costinaş
 • Drd. Alexandru Hada

Conducători de doctorat


Informatii pentru studentii doctoranzi, anul I

 • Planul studiilor universitare de doctorat, completat si semnat, in 4 exemplare, se va depune la Scoala Doctorala Fizica. Cursurile oferite de Scoala Doctorala Fizica se afla aici.
  Formularul tip pentru plan este Planul studiilor doctorale 2020.
  Observatii: Acest document se tehnoredacteaza (se scrie la calculator). Spatiile marcate prin colorare nu se completeaza la Óntocmirea planului.
  Termen de predare 29 septembrie 2020.
 • Alte formulare tip se afla si la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .
 • Pentru a va bucura de toate facilitatile de student doctorand puteti solicita legitimatia de student la ISD. Conditiile de obtinere sunt descrise in sectiunea anunturi din pagina institutului.


Cazari an universitar 2020-2021

Tabelul repartitiei locurilor in camin se afla mai jos:
Lista locuri camine doctoranzi 2020-2021.
Atentie! Pentru inceputul anului universitar ne situam in "scenariu pandemie" deci locurile atribuite sunt cele din ultima colana din tabel. Prima zi in care studentii doctoranzi se pot prezenta la cazare este 25 septembrie 2020.


Admiterea la doctorat

Rezulate finale admitere la doctorat 25 septembrie 2020:


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.
Foreign candidates will find all the information at: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

Informaţii

Sustineri on-line


ERASMUS

ERASMUS+ application for the academic year 2020-2021: More information: see announcement

Administrative

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Vineri 25 septembrie, ora 11:00, procedura de sustinere on-line, drd. CAMPU Andreea-Maria vezi anunt

 • Teze de abilitare:

  • Vineri 29 mai 2020, ora 11, procedura de sustinere on-line, Cerc. dr. Diana-Ancuta BENEA, domeniul tezei de abilitare-Fizica: Informatii complete