Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Andreea Cȃmpu
 • Drd. Răzvan Costinaş

Conducători de doctorat


Admitere 2019: Locuri, teme pentru teza de doctorat şi tematici propuse:

Repartizarea locurilor pe conducatori de doctorat

Comisii admitere, tematici, bibliografie, calendar probe:
(click pe numele conducatorului!)


Admiterea la doctorat

Informatii generale in vederea inscrierii la admitere 2019:

Atentie! Preinscrierea la doctorat in platforma on-line este obligatorie. https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )

Calendarul admiterii, septembrie 2019:
 • 2-6 septembrie: inscrierea candidatilor - la SD Fizica, in intervalul orar 10-12 , sala 215 etaj II, cladirea centrala
 • 9-17 septembrie: desfasurarea probelor de admitere
 • 23-25 septembrie: depunerea si rezolvarea contestatiilor
 • 24-26 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 01 octombrie: inmatricularea ca student doctorand, inceperea anului universitar


Preinscrierea pe platforma online https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ este obligatorie. Formularul de inscriere listat este parte din dosarul de admitere.
Taxa de inscriere se achita la orice ghiseu postal, prin ordin de plata sau la casieria Universitatii. Dovada platii se va afla in dosar la momentul inscrierii.
Gasiti toate informatiile despre conditii de inscriere, acte necesare, taxe, conturi etc. la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.


Programul de formare Antreprenoriat pentru inovare si managementul inovarii


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.
Foreign candidates will find all the information at: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

Informaţii

Administrative

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Luni 24 iunie 2019, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. VARGA Levente: vezi anunt
  • Vineri 14 iunie 2019, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Andra-Sorina TATAR: vezi anunt

 • Teze de abilitare: