Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.


Admitere sesiunea septembrie 2021

Condiţii de admitere:

Candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )
Calendarul admiterii septembrie 2021, date generale:
 • 30 august - 7 septembrie: înscrierea se va face numai online în platforma dedicată
 • 8-14 septembrie: desfăşurarea probelor de admitere
 • 15-17 septembrie: confirmarea ocupării locurilor
 • 27 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi
Vom reveni cu informaţii suplimentare privind repartiţia locurilor pe conducatori de doctorat, tematici admitere, calendar probe şi alte date suplimentare privind procesul de admitere.


Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Prof. dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu - membru extern
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Răzvan Costinaş
 • Drd. Alexandru Hada

Conducători de doctoratGăsiti alte informaţii la Institutul de Studii Doctorale.
Foreign students/candidates will find all the information at: Institute for Doctoral studies