Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

  • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
  • Acad. Octavian Popescu
  • Prof. dr. Leontin David
  • Conf. dr. Habil. Monica Baia
  • Drd. Andreea Cȃmpu
  • Drd. Răzvan Costinaş

Conducători de doctorat


Admitere 2019: Locuri, teme pentru teza de doctorat şi tematici propuse:

Repartizarea locurilor pe conducatori de doctorat

Comisii admitere, tematici, bibliografie, calendar probe:
(click pe numele conducatorului!)


Informatii pentru studentii doctoranzi, anul I

Contractele de studii completate si semnate, in 4 exemplare, se vor depune la Scoala Doctorala Fizica. Termen de predare 3 octombrie 2019.
Formulare tip se afla la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .


Programul de formare Antreprenoriat pentru inovare si managementul inovarii


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.
Foreign candidates will find all the information at: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/

Informaţii

Administrative

Susţineri publice:

  • Teze de doctorat:


  • Teze de abilitare:

    • 18 octombrie 2019, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", CS I. dr. Monica-Olivia FOCSAN, domeniul tezei de abilitare-Fizica: Informatii complete