Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Andreea Cȃmpu
 • Drd. Mihaela Chiş

Conducători de doctorat:

 • Prof. dr. emerit Sorin-Dan Anghel
 • Prof. dr. Simion Aştilean
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Conf. dr. Habil. Lucian Baia
 • Conf. dr. Habil. Balint Zoltan
 • Prof. dr. Titus Beu
 • Prof. dr. Vasile Chiş
 • Prof. dr. emerit Monica Culea
 • Prof. dr. Grigore Damian
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Iosif-Grigore Deac
 • Prof. dr. Ioan Grosu
 • Prof. dr. Aurel Pop
 • Prof. dr. Viorel Pop
 • Prof. dr. Nagy Ladislau
 • Prof. dr. Neda Zoltan
 • Prof. dr. emerit Viorica Simon
 • Prof. dr. emerit Simion Simon
 • Prof. dr. Romulus Tetean
 • Prof. dr. Mihai Todica
 • Prof. dr. Habil. Coriolan Tiusan-UTCN
 • Prof. dr. Habil. Radu Fechete-UTCN
 • CS I. dr. Ioan Botiz

Admitere 2018: Locuri, teme pentru teza de doctorat şi tematici propuse:

Repartizarea locurilor pe conducatori de doctorat

Comisii admitere, tematici, bibliografie, calendar probe:

Admiterea la doctorat

Calendarul probelor de admitere la doctorat la Scoala Doctorala Fizica, septembrie 2018 se afla aici. Interviul si proba scrisa, la fiecare comisie, se vor sustine ambele in aceeasi zi, incepand cu ora precizata.

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:
 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )
Formularele tip se afla la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .

Calendarul admiterii, septembrie 2018:
 • 3-7 septembrie*: inscrierea candidatilor, la ISD, in intervalul orar 10-14
  Preinscrierea pe platforma online https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ este obligatorie. Formularul de inscriere listat este parte din dosarul de admitere.
  Taxa de inscriere se achita la orice ghiseu postal, prin ordin de plata sau la casieria Universitatii. Dovada platii se va afla in dosar la momentul inscrierii.
  Gasiti toate informatiile despre conditii de inscriere, acte necesare, taxe, conturi etc. la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/.
 • 10-18 septembrie: desfasurarea probelor de admitere
 • 19-21 septembrie: depunerea si rezolvarea contestatiilor
 • 24-26 septembrie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 01 octombrie: inmatricularea ca student doctorand, inceperea anului universitar

UPDATE! Admiterea la doctorat septembrie 2018, hotarari ale Senatului UBB

Informaţii

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Joi 28 iunie 2018, ora 11:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. MICLAUS (BORODI) Maria-Olimpia: vezi anunt
  • Luni 25 iunie 2018, ora 12:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Larisa DAVIDOVA: vezi anunt

 • Teze de abilitare:

  • 29 iunie 2018, ora 9:30, Amfiteatrul "Augustin Maior", Conf. dr. Nicolae LEOPOLD, domeniul tezei de abilitare-Fizica: Informatii complete