Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Andreea Cȃmpu
 • Drd. Răzvan Costinaş

Conducători de doctorat:

 • Prof. dr. Simion Aştilean
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Conf. dr. Habil. Lucian Baia
 • Conf. dr. Habil. Balint Zoltan
 • Prof. dr. Titus Beu
 • Prof. dr. Vasile Chiş
 • Prof. dr. emerit Monica Culea
 • Prof. dr. Grigore Damian
 • Prof. dr. Leontin David
 • Prof. dr. Habil. Iosif-Grigore Deac
 • Prof. dr. Ioan Grosu
 • Conf. dr. Habil. Nicolae Leopold
 • Conf. dr. Habil. Simona Pinzaru
 • Prof. dr. Aurel Pop
 • Prof. dr. Viorel Pop
 • Prof. dr. Nagy Ladislau
 • Prof. dr. Neda Zoltan
 • Prof. dr. emerit Viorica Simon
 • Prof. dr. emerit Simion Simon
 • Prof. dr. Romulus Tetean
 • Prof. dr. Mihai Todica
 • Prof. dr. Habil. Coriolan Tiusan-UTCN
 • Prof. dr. Habil. Radu Fechete-UTCN
 • Conf. dr. Habil. Petru Păşcuţă-UTCN
 • CS I. dr. Ioan Botiz

Informatii pentru studentii doctoranzi, anul I

Planul studiilor universitare de doctorat, completat si semnat, in 4 exemplare, se va depune la Scoala Doctorala Fizica. Cursurile oferite de Scoala Doctorala Fizica se afla aici. Termen de predare 15 octombrie 2018.
Formularele tip se afla la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .


Admiterea la doctorat

Condiţii de admitere: candidaţii vor fi admişi ȋn ordinea descrescătoare a mediilor, pe locurile disponibile la conducătorul ales.
Media de admitere se calculează din:

 • Examen scris, pe baza tematicii anunţate ( 50% din media finală )
 • Interviu, pe baza temei propuse ( 50% din media finală )Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.

Informaţii

Administrative

Susţineri publice:

 • Teze de doctorat:

  • Marti 26 martie 2019, ora 12:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Andrada-Roxana PASCU: vezi anunt
  • Vineri 5 aprilie 2019, ora 14:00, Amfiteatrul "Augustin Maior", drd. Cristina-Ramona CORNEA(BLEIZIFFER): vezi anunt

 • Teze de abilitare: