Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai.

Consiliul Şcolii Doctorale

 • Prof. dr. Simion Aştilean - directorul şcolii doctorale
 • Acad. Octavian Popescu
 • Prof. dr. Leontin David
 • Conf. dr. Habil. Monica Baia
 • Drd. Răzvan Costinaş
 • Drd. Alexandru Hada

Conducători de doctorat


Informatii pentru studentii doctoranzi, anul I

 • Contractele de studii completate si semnate, in 4 exemplare, se vor depune la Scoala Doctorala Fizica. Termen de predare 3 octombrie 2019.
 • Planul studiilor universitare de doctorat, completat si semnat, in 4 exemplare, se va depune la Scoala Doctorala Fizica. Cursurile oferite de Scoala Doctorala Fizica se afla aici. Cursurile FDR 1106 si FDR 1107 fac parte din acelasi modul si se vor alege impreuna!
  Formularul tip pentru plan se gaseste aici.
  Observatii: Acest document se tehnoredacteaza (se scrie la calculator). Spatiile marcate prin colorare nu se completeaza la întocmirea planului. Termen de predare 5 noiembrie 2019.
 • Formulare tip se afla si la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ .
 • Pentru a va bucura de toate facilitatile de student doctorand puteti solicita legitimatia de student la ISD. Conditiile de obtinere sunt descrise in sectiunea anunturi din pagina institutului.


Programul de formare Antreprenoriat pentru inovare si managementul inovarii


Găsiti alte informaţii la Doctorat-Universitatea Babeş-Bolyai.
Foreign candidates will find all the information at: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/important-dates/