International Exploratory Workshop

International Exploratory Workshop - Blue bioeconomy approach to wasted marine biomass: "INNOVATIVE IDEAS, TECHNIQUES AND TRANSLATIONAL SCIENCES"- June 24, 2021, time: 9-18, EET, BBU, ICDI-SNA: Str. Fantanele nr. 30, RO-400294, Cluj-Napoca, RO.
Organizers: Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, RDI Institute for Applied Natural Sciences, „Ioan Ursu“ Institute of the Faculty of Physics, RDI Lab in Applied Raman Spectroscopy and Services to the Community Within MARIFERT Project, 2020-2021

Află mai multe »


Modalităţi de desfăşurare a activităţii didactice în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Întâlniri "face2face" se vor/se pot organiza pentru următoarele activităţi:

  1. Studenţi din anii terminali - pentru activităţi în vederea pegătirii lucrării de licenţă sau disertatie, pe perioade stabilite de comun acord cu cadrul didactic îndrumător;
  2. Studenţi din toti anii, aflaţi în Cluj în perioada de interes - pentru a ajuta la digitalizarea activităţilor de laborator/curs, dacă li se solicită ajutorul, la înţelegere cu cadrul didactic titular;
  3. Studenţi din toţi anii, pentru activităţi de cercetare, pe perioade stabilite de comun acord cu cadrul didactic/de cercetare îndrumător.

Notă:
Întâlnirile organizate se fac de comun acord (nu sunt obligatorii). Studenţii care nu participă la activităţile enumerate mai sus nu vor fi dezavantajaţi în raport cu ceilalţi.

Restul activităţilor se vor desfăşura online.

Informatii suplimentare:
email secretariat{dot}phys{at}phys{dot}ubbcluj{dot}ro
telefon 0264 405 300 int. 5176.


Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar, pozitia 7, din statul de functii al Departamentului de Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate

In urma concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar, pozitia 7, din statul de functii al Departamentului de Fizica Starii Condensate si a Tehnologiilor Avansate, Facultatea de Fizica, Universitatea Babes-Bolyai, candidatul Conf. dr. Gheorghe Lucian Baia a fost admis cu media 10. Vezi comunicatul comisiei de concurs .


Bursele L'Oreal UNESCO "Femeile in stiinta" 2020

Doua cercetatoare de la UBB, dr. Sanda Boca (Facultatea de Fizica) si dr. Alina Sesarman (Facultatea de Biologie), se numara prin castigatoarele de anul acesta al burselor L'Oreal UNESCO "Femeile in stiinta". Lansat in Romania in 1999, programul de burse private L’Oréal – UNESCO Pentru Femeile din Stiinta premiaza cercetatoare cu varste de maximum 40 de ani, care activeaza in domeniile Stiinte Fizice sau Stiintele Vietii si care fie sunt doctorande, fie au obtinut titlul stiintific de doctor si urmeaza un program de pregatire postuniversitara in Romania. Desemnarea celor patru castigatoare ale burselor in valoare de 47.000 lei fiecare se face in urma unui proces riguros de selectie, realizat de nume prestigioase din comunitatea stiintifica din Romania.

Premiile Academiei Române pentru anul 2018

Printre premianţii Academiei Române, secţia Fizică, se numără şi doi colegi: Lect. Dr. Horia Paşca de la Departamentul de Fizică Biomoleculară şi Prof. Dr. Rareş Stiufiuc de la UMF, fost student, un bun şi drag colaborator al facultăţii noastre.
Felicitări amândurora!
Mulţumim Acad. Prof. Dr. Emil Burzo pentru susţinere!

Granturi de tip seed

Conform angajamentul Programului ProUBB+ de a folosi resursele financiare disponibile ale UBB pentru dezvoltarea resursei umane, conducerea Universitatii Babes-Bolyai a constituit prin HCA nr. 6 981/20.05.2020 Fondul de Dezvoltare al Universitatii Babes-Bolyai 2020 (Fondul de dezvoltare UBB 2020). Din acest fond, suma de 7.820.400 lei (4.900 lei/pers) este alocata pentru granturi de tip "seed". Granturile se ofera cadrelor didactice si cercetatorilor UBB pentru dezvoltarea profesionala conform Planului individual de dezvoltare academica.


Proiect ROSE - "DON’T GIVE UP, SAY YES TO PHYSICS!"

Proiectul urmareste imbunatatirea cunostintelor fundamentale primare ale unui numar de minim 24 studenti din anul I prin participarea la cursuri/seminarii remediale de specialitate (fizica, matematica, informatica de baza aplicata in fizica), dar si dezvoltarea personala a competentelor socio-emotionale.
Activitati propuse:

Grupul tinta va fi alcatuit din 24 de studenti din anul I.