Concurs post profesor - Departamentul de Fizică Biomoleculară

UPDATE 9 iulie: "Comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziţia 7 din Statul de funcţii, la Departamentul de Fizică Biomoleculară a acordat nota 10 candidatului Conf. dr. Leopold Nicolae. Preşedinte de comisie Prof. dr. David Leontin."


Concurs post profesor - Departamentul de Fizica Stării Condensate şi a Tehnologiilor Avansate

UPDATE 9 iulie: "Comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor la Departamentul de Fizica Stării Condensate şi a Tehnologiilor Avansate a acordat nota 10 candidatului prof. dr. Tiuşan Coriolan. Preşedinte de comisie Prof. dr. Tetean Romulus."

International Exploratory Workshop

International Exploratory Workshop - Blue bioeconomy approach to wasted marine biomass: "INNOVATIVE IDEAS, TECHNIQUES AND TRANSLATIONAL SCIENCES"- June 24, 2021, time: 9-18, EET, BBU, ICDI-SNA: Str. Fantanele nr. 30, RO-400294, Cluj-Napoca, RO.
Organizers: Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, RDI Institute for Applied Natural Sciences, „Ioan Ursu“ Institute of the Faculty of Physics, RDI Lab in Applied Raman Spectroscopy and Services to the Community Within MARIFERT Project, 2020-2021

Află mai multe »


Granturi de tip seed

Conform angajamentul Programului ProUBB+ de a folosi resursele financiare disponibile ale UBB pentru dezvoltarea resursei umane, conducerea Universitatii Babes-Bolyai a constituit prin HCA nr. 6 981/20.05.2020 Fondul de Dezvoltare al Universitatii Babes-Bolyai 2020 (Fondul de dezvoltare UBB 2020). Din acest fond, suma de 7.820.400 lei (4.900 lei/pers) este alocata pentru granturi de tip "seed". Granturile se ofera cadrelor didactice si cercetatorilor UBB pentru dezvoltarea profesionala conform Planului individual de dezvoltare academica.