Burse studenti 2020

Update 23 octombrie 2020
Burse semestrul I 2020-2021:

Metodologia de distribuire a fondului de buse semestrul I 2020-2021
Contestatii se pot trimite pe adresa de e-mail a secretariatului facultatii, in perioada 26.10.2020 - 28.10.2020.

Comunicat de la Serviciul Social al UBB: Studentii bursieri care nu au depus până in acest moment un extras de cont/cont iban la serviciul social vor trimite electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa social@ubbcluj.ro.
Pe extrasul de cont trebuie sa apara si urmatoarele informatii: facultatea la care studiaza, anul de studiu, tipul bursei (performanta, merit, sociala), CNP-ul si, daca este cazul, mentiuni pentru schimbari de nume.
Pentru toti studentii bursieri, care au comunicat pâna acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existenta.
Bancile cu care UBB-ul are conventie sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP


Calendar:

Comisia de acordare a burselor aprobat de Consiliul Facultatii:

Documente utile

Observatie: Pentru acordarea burselor de ajutor social sunt luate in considerare veniturile pentru lunile iunie, iulie si august 2020.

Subventii cazare 2020

CA - UBB reglementeaza instituirea subventiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studentii care locuiesc în alte spatii decât caminele UBB. Dosarele se vor depune asemanator dosarelor de burse, la facultati ( în format fizic, prin e-mail, pe platforma de burse).
Termen: 30.10.2020

Documente utile: