Subventii cazare 2020

CA - UBB reglementeaza instituirea subventiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studentii care locuiesc în alte spatii decât caminele UBB. Dosarele se vor depune asemanator dosarelor de burse, la facultati ( în format fizic, prin e-mail, pe platforma de burse).
Termen: 30.10.2020

Documente utile:


Burse studenti 2020

Calendar:

Comisia de acordare a burselor aprobat de Consiliul Facultatii:

Documente utile

Observatie: Pentru acordarea burselor de ajutor social sunt luate in considerare veniturile pentru lunile iunie, iulie si august 2020.