Burse studenti

Burse semestrul II, 2020-2021

Update 30 martie 2021:

Tabele finale cu studentii bursieri - Rezultatele finale privind acordarea burselor pentru semestrul II al anului universitar in curs.

Update 22 martie 2021:
NUMAI studentii bursieri
care NU au mai benficiat de bursa sau care nu au depus/trimis niciodata contul IBAN la Serviciul Social sunt rugati sa trimita pe adresa social[at]ubbcluj.ro un extras de cont.
Pe extrasul de cont trebuie sa apara si urmatoarele informatii: facultatea la care studiaza, anul de studiu, tipul bursei (performanta, merit, sociala), CNP-ul si, daca este cazul, mentiuni pentru schimbari de nume.
Pentru toti studentii bursieri, care au comunicat pâna acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existenta.
Bancile cu care UBB-ul are conventie sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC si OTP

Modalitatea de distribuire a fondului de burse este descrisa in documentul de mai jos:
Distribuire burse semestrul II, an universitar 2020/21

Update 19 martie 2021:

Tabele initiale studenti bursieri - Rezultatele privind acordarea burselor pentru semestrul II al anului universitar in curs. Acestea vor fi vizibile si in platforma AcademicInfo.
Conform calendarului, eventualele contestatii se vor depune in perioada 22-24 martie, prin email, la adresa secretariat.phys[at]ubbcluj.ro, subiect/titlu mesaj: "Contestatie burse [Nume Prenume]".

Conform hotararii CA din data de 1 martie 2021 "Studentii care au depus documentele pentru bursa socială si cultural-artistică prin platforma (burse.inscriere.ubbcluj.ro) trebuie să încarce declaratia, conform instructiunilor primite pe adresa de e-mail folosită de student în procesul de depunere a documentelor pentru burse."
Formular: Declaratie Bursa documente electronic

Calendar:

Observatii:

Comisia de acordare a burselor, aprobata de Consiliul Facultatii:

Documente utile