Admitere nivel licenta:

Fizica medicala cu durata studiilor de 3 ani.
Media admitere = 30% x Nota test grila + 70% x Media BAC

Calendarul admiterii, iulie 2016:

 • 18-22 iulie: inscrierea candidatilor
 • 25 iulie, ora 10:00: sustinerea testului grila *
 • 25 iulie, dupa ora 16: afisarea rezultatelor
 • 26 iulie, 8-12:00 contestatii
 • 26 iulie: afisarea rezultatelor dupa contestatii
 • 27-28 iulie: confirmarea ocuparii locurilor
 • 27-28 iulie : redistribuiri de locuri dupa confirmari
 • 29 iulie: afisarea rezultatelor finale  

* La cererea candidatului sustinerea testului grila se poate face la inscriere!

MRI parasagital...

Departamentul de Fizică Biomoleculară de la Facultatea de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca gestionează două programe de studii:

 • Fizică medicală - la nivel licenţă
 • Biofizică şi Fizică medicală - la nivel master

Dacă ne deschidem mintea pentru fizică şi, mai mult, ne deschidem şi inima pentru a o aplica într-un scop nobil, acela de a salva vieţi, descoperim fizica medicală. Nu sunt cuvinte mari şi o confirmă o definiţie din mediul on-line, pe unul dintre cele mai respectabile site-uri, Wikipedia, care defineşte astfel acest domeniu: „Fizica Medicală (Medical Physics),[...] este o ramură a fizicii care are ca obiect păstrarea şi restabilirea sănătăţii umane şi veterinare prin utilizarea materialelor şi a echipamentelor tehnice şi care studiază în acest scop procesele fizice ale vieţii, proprietăţile, structurile şi funcţiile organismului, cauzele şi mecanismele de producere a bolilor, precum şi legile fundamentale ale fizicii aplicate în medicină pentru diagnosticarea, tratarea şi prevenirea bolilor.”
Iată doar citeva domenii din medicină care işi datorează existenţa fizicii: radioterapia oncologică, imagistica medicală (CT, RMN, ecografia, ecografia doppler), protetica ortopedică, chirurgia oftalmologicăcu laser, investigarea cardiologică (EKG, măsurarea tensiunii-presiunii sanguine), electroencefalografia, electromiografia, endoscopia, audiologia clinică, chirurgia estetică (ţesuturi artificiale, proteze biomecanice, etc).
In acest sens, departamentul are misiunea de a furniza o pregătire de înaltă calitate, pentru studenţii care au în vedere o carieră în fizica biomedicală, biofizică, biomateriale sau în domenii conexe. Pentru o astfel de carieră sunt necesare cunoştinţe fundamentale diversificate, la interfaţa dintre fizică, chimie, biologie şi medicină. Una dintre sarcinile majore ale departamentului constă în pregătirea viitorilor specialişti capabili să utilizeze aparatura medicală de ultimă generaţie în scopul maximizării informaţiei necesare medicilor pentru diagnostic şi pentru obţinerea de rezultate optime în tratamentul bolilor. Prin programul de master pregătim viitori specialişti pentru domenii noi, în dezvoltare impetuoasă, precum fizica biomedicală şi nanomedicina.

Admitere nivel master

Biofizica si Fizica Medicala, cu durata studiilor de 2 ani.
Media admitere = 50% x Media licenta + 50% x Nota interviu

Calendarul admiterii, iulie 2016:

 • 18-22 iulie: inscrierea candidatilor
 • 25 iulie, ora 10:00: sustinerea interviului
 • 25 iulie, dupa ora 16: afisarea rezultatelor
 • 26-28 iulie: confirmari, redistribuiri locuri
 • 29 iulie: afisarea rezultatelor finale  

SETA Oana
RAMAN Zsuzsa
Absolventi 2014