Practica in anul universitar 2017/2018

« Informaţii utile - Noutăţi » •• « Mod de desfăşurare» •• « Calendar » •• «Parteneri practică» •• «Documente practică »


Informaţii utile - Noutăţi

Studentii au posibilitatea de aparticipa la programele oferite de partenerii nostri:

Modalităţi de desfăşurare a stagiilor de practică:

Activitatea de practică se va desfăşura sub forma unui stagiu. Orice student se poate afla in una dintre urmatoarele situatii, după cum urmează:

  Posibilitati Pasi de urmat
Studentul nu lucreaza sau studentul lucreaza intr-un domeniu diferit de specializarea pe care o urmeaza Se alege una dintre cele 3 posibilitati:

1. Stagiu de practica organizat de facultate

2. Stagiu de practica intr-o institutie propusa de catre student

3. Stagiu de practica echivalat

1*. Stagiu de practica organizat de facultate

 • se completeaza o cerere de inscriere
 • se asteapta repartizarea la un partener de practica
 • se preiau documentele de la profesorul responsabil
 • se desfasoara stagiul de practica
 • se predau documentele de practica COMPLETE si COMPLETATE la secretariatul facultatii
 • se verifica documentele
 • se trece nota in catalog

2. Stagiu de practica intr-o institutie propusa de catre student

 • se identifica un partener de practica si completeaza o cerere de inscriere practica individuala
 • conducerea facultatii evalueaza cererea si se comunica avizul
 • *in caz de aviz favorabil studentul este responsabil de semnarea acordului si conventiei de practica
 • se preiau documentele de la profesorul responsabil
 • se desfasoara stagiul de practica
 • se predau documentele de practica COMPLETE si COMPLETATE la secretariatul facultatii
 • se verifica documentele
 • se trece nota in catalog

3. Stagiu de practica echivalat

stagiul de practica poate fi echivalat cu activitate de cercetare stiintifica efectuata intr-un colectiv/grup/laborator de cercetare sau poate fi efectuat in strainatate pe baza unei burse sau mobilitati

 • se completeaza o cerere echivalare practica cercetare
 • conducerea facultatii evalueaza cererea si se comunica avizul
 • *in caz de aviz favorabil studentul va depune la secretariat, la finalul stagiului, un formular in format liber, cu avizul liderului de grup privind activitatea si rezultatele obtinute
 • in cazul stagiilor in strainatate se depune la secretariat si dovada admiterii la stagiu
 • se verifica documentele
 • se trece nota in catalog
Studentul lucreaza in domeniul specializarii
 • se completeaza o cerere echivalare practica angajat
 • conducerea facultatii evalueaza cererea si se comunica avizul
 • *in caz de aviz favorabil studentul va depune la secretariat,o adeverinta de angajat, respectiv un raport vizat de angajator (intocmit in format liber) despre activitatile / sarcinile avute in cadrul firmei respective.
 • se verifica documentele
 • se trece nota in catalog

* in cazul unui aviz nefavorabil studentul va efectua un stagiu de practica organizat de Facultatea de Fizica

Calendarul de desfăşurare al stagiilor de practică:

Perioada: Activităţi:
1 martie - 30 aprilie identificare posibili parteneri de practică
1 - 30 aprilie semnare acorduri de practică
4 - 8 iunie
 • înscriere studenţi
11 - 15 iunie
 • repartizare studenti
18 - 22 iunie
 • preluare dosare/organizatorice
2-13 iulie
 • desfasurare stagii de practica
16- 31 iulie, 3-7 septembrie
 • predarea dosarelor complete de practica la secretariat

Documente utile pentru practică:

Legislaţie Acte necesare practică Conţinut dosar practică Documente privind protectia muncii