Practica in anul universitar 2015/2016

« Informaţii utile - Noutăţi » •• « Mod de desfăşurare» •• « Calendar » •• «Parteneri practică» •• «Documente practică »


Informaţii utile - Noutăţi

Pentru anul II nivel licenţă, toate specializările şi liniile de studiu, disciplina "PRACTICĂ" din planul de învăţământ:

Pentru anul III nivel licenţă, specializările FIZICĂ, FIZICĂ INFORMATICĂ, FIZICĂ MEDICALĂ, toate liniile de studiu, disciplina "PRACTICĂ de SPECIALITATE" din planul de învăţământ:

Pentru anul III nivel licenţă, specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ, toate liniile de studiu, disciplina "PRACTICĂ 1" din planul de învăţământ:

Modalităţi de desfăşurare a stagiilor de practică:

Activitatea de practică se va desfăşura sub forma unui stagiu, după cum urmează:

 1. Stagiu de practică organizat de Facultatea de Fizică:

  După afişarea listei partenerilor de practică şi a numărului de locul disponibile pentru fiecare specializare, studenţii de înscriu la Secretariat completând o fişă de înscriere (vezi model).
  studenţii vor fi repartizaţi la un anumit partener de practică în funcţie de opţiunile exprimate şi un punctaj calculat în conformitate cu tabelul de mai jos:

  Criteriu Punctaj acordat:
  media 10 6
  media cuprinsă între 9.01 şi 9.99 5
  media cuprinsă între 8.01 şi 9.00 4
  media cuprinsă între 7.01 şi 8.00 3
  media cuprinsă între 6.01 şi 7.00 2
  media cuprinsă între 5.00 şi 6.00 1
  fără medie (neintegralist) nr. credite realizate / 60
  Pentru detaliile specifice legate de stagiul de practică la un anumit partener, studenţii repartizaţi vor lua legătura cu profesorul responsabil de practică desemnat.

 2. Stagiu de practică echivalat
 3. Stagiul de practică poate fi echivalat cu activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată într-un colectiv/grup/laborator de cercetare din facultate.
  Studenţii care doresc să echivaleze stagiul de practică cu o astfel de activitate de cercetare vor completa şi depune la Secretariat o cerere de echivalare (vezi model).

 4. Stagiu de practică într-o instituţie propusă de către student

  Studenţii care doresc să efectueze stagiul de practică în acest fel sunt obligaţi să identifice un posibil partener şi să depună o cerere în acest sens la Secretariat (vezi model).
  Cererea este evaluată de către conducerea facultăţii:

  • In cazul unui aviz nefavorabil studentul este obligat să participe la un stagiu organizat de facultate
  • în cazul unui aviz favorabil, potenţialul partener de practică este invitat să semneze un acord şi o convenţie de practică (în lipsa acestor consimţăminte bilaterale, nu se recunoaşte activitatea de practică desfăşurată în cadrul instituţiei propuse de către student)
  Este responsabilitatea studentului ca toate documentele specifice practicii să ajungă şi să fie depuse în timp util la Secretariat, conform calendarului afişat.

Calendarul de desfăşurare al stagiilor de practică:

Perioada: Activităţi:
1 martie - 30 aprilie identificare posibili parteneri de practică
1 - 30 aprilie semnare acorduri de practică
1 - 31 mai
 • înscriere studenţi
 • soluţionare cereri
 • semnare convenţii de practică
 • semnare portofoliu de practică
1 - 24 iunie
 • preluare documente practică
 • instruire activităţi practică
27 iunie - 10 iulie stagiu de practică organizat de Facultatea de Fizică
29 august dată limită predare documente de practică

Parteneri practică:

 1. Specializarea FIZICĂ - Responsabil practică Conf. dr. Raluca CICEO-LUCĂCEL
  Denumire Nr. locuri
  INCDO-INOE2000 Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică 10
 2. Specializarea FIZICĂ INFORMATICĂ - Responsabil practică Lect. dr. LAZAR Zsolt
  Denumire Nr. locuri
  Codespring 5
  Fortech 5
 3. Specializarea FIZICĂ MEDICALĂ - Responsabil practică Conf. dr. Dana-Sorina MANIU
  Denumire Nr. locuri
  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 3
  Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” 3
  Institutul Oncologic “Prof.dr. Ion Chiricuţă” 3
  Centrul de Radioterapie Amethyst Cluj 3
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Laborator radiologie şi imagistică medicală 3
 4. Specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ - Responsabil practică Lect. dr. Flaviu-Romulus TURCU
  Denumire Nr. locuri
  Electrogrup 10
  INCD-TCI Râmnicu Vâlcea 10
  SC Roberth BOSCH SRL-Cluj 10

Documente utile pentru practică:

Legislaţie Acte necesare practică Conţinut dosar practică