FIŞE DISCIPLINĂ (lb. romānă lb. maghiară lb. engleză )
nivel:  LICENŢĂ
(L)
MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

G

 

 

 

 

Aplicaţii ale radioizotopilor īn medicină

(M)

 

 

Genetica I

(M)

 

Aplicarea metodelor de programare orientată obiect īn fizică

(M)

 

 

Genetica II

(M)

 

Aplicatii biomedicale ale spectroscopiilor IR si Raman

(M)

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

B        

Imagistica medicala

(M)

 

 

Biocompatibilitate - procese şi standarde

(M)

 

 

 

Interactiunea radiatiilor cu substanta vie

(M)

 

Biofizică şi biochimie

(M)

 

 

Introducere in stiinta biomaterialelor

(M)

 

 

Biofizică moleculară şi celulară

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie generala I

(M)

 

M

 

 

 

 

Biologie generala II

(M)

 

Materiale ceramice si vitroase

(M)

 

 

Bioinformatica

(M)

 

 

Materiale magnetice şi supraconductoare

(M)

 

 

Biomateriale si bionanostructuri

(M)

 

 

Materiale nanostructurate

(M)

 

 

Biomateriale utilizate in chirurgia osteoarticulara si maxilofaciala

(M)

 

 

 

Metode de calcul ab initio īn fizica solidului

(M)

 

 

Biotehnologii

(M)

 

 

 

Metode de rezonanta cu aplicatii biomedicale

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode de simulări stohastice īn fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare

(M)

 

 

C

 

 

 

 

 

Metode experimentale īn fizica solidului

(M)

 

 

Calcule numerice īn fizica atomică

(M)

 

 

 

Metode fizice de investigaţie şi terapie medicală

(M)

 

 

Calculul proprietăţilor moleculare

(M)

 

 

 

Metodologia cercetării şi elaborării de lucrări ştiinţifice

(M)

 

 

Calcul simbolic īn fizică

(M)

 

 

 

Modelarea sistemelor biomoleculare

(M)

 

 

Capitole speciale de chimie anorganica si chimie analitica

(M)

 

 

         

Capitole speciale de chimie fizica

(M)

 

 

         

Chimie anorganica avansata

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimie bioanorganica

(M)

 

 

 

N

 

 

 

 

Chimie verde - aplicatii

(M)

 

Nanobiofotonica

(M)

 

 

Complemente de fizica atomului şi moleculei

(M)

 

 

Nanostructuri si aplicatii

(M)

 

 

Complemente de fizica solidului

(M)

 

 

 

Nanomedicina si diagnostic molecular

(M)

 

 

Complemente de fizică teoretică

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Complemente de mecanica si fenomene termice

(M)

 

 

P        

Conceptele fizicii moderne

(M)

 

 

Practică de cecrcetare

(M)

 

 

 

Complemente de spectroscopie moleculara

(M)

 

 

 

Practică didactică

(M)

 

 

 

           

Polimeri şi materiale composite

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesarea digitală a semnalelor

(M)

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didactica disciplinei stiinte

(M)

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulări de structură şi dinamică moleculară

(M)

 

 

E

 

 

 

Simularea spectrelor

(M)

 

 

Ecologie generala

(M)

 

Stiintele naturii si progresul cunoasterii

(M)

 

Electrochimie supramoleculara

(M)

 

 

 

 

 

 

 

Electronica solidului

(M)

 

 

 

T

 

 

 

 

Evaluarea impactului si reconstructia ecosistemelor

(M)

 

 

Tehnici de proiectare, vizualizare şi prelucrare a imaginilor īn fizică

(M)

 

 

 

 

 

 

 

Tehnici de suprafata pentru biomateriale

(M)

 

 

F

 

 

 

 

Tehnici experimentale de laborator I

(M)

 

 

 

Fenomene electrice si magnetice in natura si tehnologie

(M)

 

 

Tehnici experimentale de laborator II

(M)

 

 

 

Fenomene de transport in solid

(M)

 

 

Tehnici fizice, chimice si biologice in remedierea mediului

(M)

 

Fenomene optice in stiinta, natura si societate

(M)

 

 

Tehnici fizice, chimice si biologice in remedierea mediului

(M)

 

 

 

Fizica fenomenelor magnetice

(M)

 

 

 

Tehnici spectroscopice moderne in studiul materialelor avansate

(M)

 

 

Fizica metalelor şi aliajelor

(M)

 

 

Tehnologii moderne de sinteza a materialelor avansate

(M)

 

 

Fizica straturilor subţiri

(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziologia planetelor si a omului

(M)