Informatii generale despre desfasurarea alegerilor la UBB se gasesc in pagina: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/alegeri/.

Prof. dr. Daniel Andreica a fost desemnat de către Rector ca Decan al Facultăţii de Fizică
Detalii aici.

La şedinţa Consiliului Facultăţii pentru validarea candidaturilor pentru funcţia de decan au fost validaţi:

Lect. dr. BORBELY Sandor cu: 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 3 voturi abţinere

Prof. dr. Daniel ANDREICA cu: 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 vot abţinere


Total membri CFF:18; cvorum: 12; prezenţi la şedinţă: 14.

Şedinţa Consiliului Facultăţii, pentru validarea candidaturilor, va avea loc miercuri 3 aprilie începând cu ora 13:00, în sala Hermann Oberth

Candidaţii pentru funcţia de decan al Facultăţii de Fizică:

Prof. dr. Daniel ANDREICA
(Detalii aici)

Lect. dr. BORBELY Sandor (Detalii aici)

Regulamentul de alegeri: Facultatea de Fizică. (Detalii aici)

Calendarul pentru selecția decanului. (Detalii aici)
 • 25.03.2024-28.03.2024 – depunerea dosarelor de candidatură
 • 29.03.2024 – asigurarea publicităţii candidaturilor
 • 03.04.2024-04.04.2024 – avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăilor
 • 04.04.2024-05.04.2024 – publicarea rezultatelor avizării candidaţilor
 • 15.04.2024-16.04.2024 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.

Rezultatele alegerilor pentru funcțiile de Director de Dapartament:
 • DFBM:
   1. Conf. Dana Maniu
 • DFLM;
   1. Conf. Járai Szabó Ferenc
 • DFSCTA:
   1. Lect. Mihai Vasilescu

Rezultatul alegerilor pentru consiliile departamentelor:
 • DFBM:
   1. Prof. Vasile Chiş
   2. Prof. Nicolae Leopold
   3. Conf. Dana Maniu (membru de drept)
   4. Lect. Horia Paşca
   5. Conf. Flaviu Turcu
 • DFLM:
   1. Conf. Járai-Szabó Ferenc (membru de drept)
   2. Lect. Lázár Zsolt
   3. Lect. Sárközi Zsusa
 • DFSCTA:
   1. Prof. Daniel Andreica
   2. Conf. Raluca-Andrada Lucăcel-Ciceo
   3. Lect. Claudiu Lung
   4. Prof. Coriolan Tiuşan
   5. Lect. Mihai Vasilescu (membru de drept)

Rezultatele alegerilor pentru consiliul facultății:
 • DFBM (4 locuri):
   1. Prof. Vasile Chiş
   2. Prof. Nicolae Leopold
   3. Conf. Dana Maniu
   4. Prof. Simona Pînzaru
 • DFLM (4 locuri);
   1. Lect. Borbély Sándor
   2. CS III Ercsey-Ravasz Maria-Magdolna
   3. Conf. Járai-Szabó Ferenc
   4. Prof. Nagy Ladislau
 • DFSCTA (4 locuri):
   1. Prof. Daniel Andreica
   2. Conf. Raluca-Andrada Lucăcel-Ciceo
   3. Lect. Claudiu Lung
   4. Lect. Mihai Vasilescu
 • IIU (1 loc):
   1. CS III Mihaela Aluaş
 • Studenți (5 locuri):
   1. Nume1, Moruz Mihnea (cancelar), Licență LR
   2. Teodora Riglea, Licență LR
   3. Fancsali Boglárka, Licență LM
   4. Alexandru Vătămanu, Master
   5. Stan Ştefan, Doctorat

Rezultatele alegerilor pentru Senatul UBB:
 • Linia română:
   1. Lect. Horia Paşca
 • Linia maghiară:
   1. Conf. Járai-Szabó Ferenc

Biroul electoral al Facultății de Fizică
 • Presedinte: Prof. dr. Ioan GROSU
 • Membru: Lect. dr. TUNYAGI Arthur
 • Membru: CS II dr. Diana Benea
 • Membru: Student Mihnea MORUZ
 • Secretar: Lect. dr. Emil VINȚELER

Calendarul electroral
 • Alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor departamentelor şi a membrilor consiliului facultății din partea fiecărui departament: 15 ianuarie 2024, orele 9-17 .

  - Candidații îşi vor depune dosarele de candidatură în perioada 11 decembrie 2023 - 9 ianuarie 2024, online, prin e-mail la secretariat.phys@ubbcluj.ro .
  - Sala şi ora de desfăşurare a şedinței de alegeri este stabilită de directorul de departament în exercițiu, cu respectarea intervalului orar 9.00-17.00 şi anunțată prin e-mail membrilor departamentului cel târziu la data de 12 ianuarie 2024.
  - În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la 19 ianuarie 2024.

 • Alegerea membrilor Senatului: 17 ianuarie 2024, orele 9-17.

  - Candidații îşi vor depune dosarul de candidatură în perioada 11 decembrie 2023 - 9 ianuarie 2024 online, prin e-mail la secretariat.phys@ubbcluj.ro .
  - În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la 19 ianuarie 2024.

 • Listele persoanelor cu drept de vot/departamente:

  DFSCTA
  DFBM
  DFLM
  IIU

Regulamentul de alegeri al Facultății de Fizică

Referendum pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului