Institutul de Fizică "Ioan Ursu"

Academicianul Ioan URSU a fost unul dintre cei mai de seamă fizicieni din România. Născut la 5 aprilie 1928, la Mănăstireni, Cluj, a absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii "Victor Babeş " Cluj, în 1950, fiind diplomat ȋn fizică. A obţinut titlul de doctor ȋn fizică la Cluj, în 1956, cu teza intitulată "Fenomene Magneto-Mecanice la Oxigen" sub conducerea acad. Horia HULUBEI şi a prof. V. Marian. Patru ani mai târziu, în 1960, a efectuat o specializare în străinătate la Universitatea Princeton, SUA, sub conducerea prof. J. Turkevich.
A parcurs toate treptele evoluţiei didactice, de la asistent universitar la profesor universitar.

Consiliul stiintific
Directorul institutului: Prof. dr. Daniel Andreica
Membri: Prof. dr. Romulus Tetean
Prof. dr. Vasile Chis
Prof. dr. Simion Simon
Prof. dr. Neda Zoltan

Teme de cercetare

  • Sinteza si studiul structural, morfologic, electric, magnetic si optic a materialelor avansate (cristaline si necristaline), a sistemelor metalice si oxidice nanostructurate, a materialelor magnetice, supraconductoare si a celor cu magnetorezistenta gigantica
  • Studii IR, Raman, nanofotonica, de rezonanta magnetica si spectroscopie de masa a unor sisteme biomedicale si complecsi moleculari, studii de protectie nucleara si a mediului
  • Studii teoretice si computationale a proceselor complexe din: clusteri, sisteme puternic corelate, sisteme sociale si biologice, astrofizica

Studia Physica

Revista Studia Physica face parte din seriile Studia Universitatis. Studia Physica este revista de cercetare a Facultatii de Fizica.
Acces seria Studia Physica

Domenii de cercetare:

  • Fizica starii condensate si a materialelor avansate
  • Fizica biomoleculara si fizica nucleara
  • Fizica computationala si astrofizica

Ȋn munca de cercetare sunt implicaţi cadre didactice, cercetători şi studenţi ai facultăţii noastre. Institutul cuprinde:

Centre de cercetare:

Laboratoare neafiliate centrelor: