Specializări:

cu durata studiilor de 3 ani:

 • Fizică
 • Fizică Informatică
 • Fizică Medicală
cu durata studiilor de 4 ani:
 • Fizică Tehnologică

Informaţii utile

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică - scenariu nepandemie

UPDATE 21 septembrie - Rezultate finale admitere septembrie:

Test scris:
Conform regulamentelor nota la testul scris trebuie sa fie cel putin 5, pentru promovarea examenului. Candidatii care nu au obtinut nota minima la test vor fi declarati respinsi la concursul de admitere.
UPDATE: 15 septembrie ora 13:15 - Rezultate test scris

Calendar general admitere septembrie 2022 - scenariu nepandemie:

Data/Perioada Etapa admitere Acţiuni candidat
12-14 septembrie, până la ora 15:00 Inscrierea online
15 septembrie Susţinerea testului Se prezintă la test, la facultate. Testul scris se va desfăşura în amfiteatrul "Victor Marian" etaj II, clădirea centrală UBB - str. M. Kogălniceanu nr. 1, de la ora 10:00
16 septembrie Afişare rezultate test Verifică listele cu rezultate
16-19 septembrie până la ora 12:00 Depunere contestaţii online In cazul în care are nelămuriri privind nota, depune contestaţie online pe adresa de email a secretariatului
19 septembrie Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi) Verifică liste şi poziţia ocupată in liste
19 - 20 septembrie, până la ora 14:00 Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri Online:
 • Completează/incarcă în platformă contractul de studii dacă este admis la prima opţiune.
 • Completează/încarcă în platformă contractul de studii la specializarea la care este admis şi solicită redistribuire dacă nu este admis la prima opţiune
 • Plăteşte prima rată din taxa de studii (500lei) dacă este pe liste cu taxă
 • daca se afla pe un loc in aşteptare şi doreşte continuarea procesului de admitere, candidatul bifează "doresc redistribuire"
 • Aşteaptă validarea confirmării de la comisie - online în platformă
19 - 20 septembrie, până la ora 14:00, Confirmări la secretariat Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariat, în intervalul orar 9-14:00
 • Se prezintă la secretariatul facultăţii cu actele originale încărcate în platformă
 • Completează cerere de cazare, dacă este cazul
Observaţie: Inscrierea la modulul pedagogic se face conform datelor furnizate de Facultatea de Psihologie pe site-ul propriu şi în platforma de admitere.
21 septembrie Afişarea rezultatelor finale Verifică prezenţa pe liste.

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece accesul în platforma de admitere va fi posibil conform orarului!

Admitere - generalităţi

Candidaţii cu diplomă de BAC pot participa la examenul de admitere la Facultatea de Fizică astfel:

 • pe baza premilor şi menţiunilor obţinute la olimpiade/concursuri şcolare
 • pe baza notei obţinute la testul grilă din materia de BAC, la disciplina Fizică. Testul se organizează la facultate în data de 20 iulie.
In oricare dintre aceste două situaţii înscrierea online este obligatorie.
Informaţiile detaliate se găsesc în anexele din secţiunea "Informaţii utile".

Menţionăm că şi candidaţii etnici participă la concursul de admitere in aceleaşi condiţii. Aceştia susţin test de admitere.

DE CE FIZICA ?

 • Fizica a devenit mai mult decât o ştiinţă fundamentală care ne ajută să înţelegem Universul şi legile naturii. In căutările şi încercările lor de a întelege şi a explica toate acestea, fizicienii şi fizica ne-au schimbat vieţile. Becul cu incandescenţă, telefonul, televizorul, rachetele, nanoştiinţele şi mai ales Internetul... îşi datoreaza existenţa unor fizicieni.
 • Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor care foloseşte cele mai puternice instrumente bazate pe matematică şi informatică. Fizica te învaţă să gândeşti analitic şi sintetic şi astfel te ajută să te integrezi într-o mare varietate de activităţi profesionale.

DE CE Facultatea de Fizică ?

 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate.
 • Cadrele didactice au o activitate de cercetare de excepţie
 • Pentru că avem laboratoare de cercetare printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că la absolvire noi iţi deschidem drumul să devii:
  • FIZICIAN
  • FIZICIAN MEDICAL
  • Fizician INFORMATICIAN
  • Inginer FIZICIAN

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!


Etape generale admitere nepandemie

 1. Inscriere în platforma online dedicată:
  https://admitere2022.ubbcluj.ro/, după crearea unui cont de înscriere:
 2. Validare dosar de către comisia de admitere
 3. Participare la testul scris
 4. Confirmare loc ocupat - online
 5. Validare confirmare online de către comisia de admitere
 6. Confirmare ocupare loc cu depunere dosar, la secretariat

Rezultate admitere iulie

UPDATE 28 iulie - Rezultate finale pe specializari

Felicitări candidaţilor admişi! Vacanţă plăcută!

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2022 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro