Programe academice

La nivel licenta Facultatea de Fizica ofera programe de studiu de 3 ani la specializarile Fizica, Fizica medicala, Fizica informatica si de 4 ani la Fizica tehnologica.

Ulterior obtinerii diplomei de licenta studentii pot opta, in cadrul facultatii, pentru una din sectiile masterale, cu durata de 2 ani, in urmatoarele domenii: Fizica Corpului Solid, Biofizica si Fizica Medicala, Fizica Computationala.

Candidatii care doresc sa opteze pentru un doctorat in fizica trebuie sa fie licentiati si sa aiba o diploma de Studii aprofundate in domeniul in care doresc sa-si continue cercetarea. Ei trebuie de asemenea sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala.


Syllabusurile din anii anteriori se afla aici.

Informaţii

Menţionăm că toate specializările oferite sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Invăţământul Superior (ARACIS).

Şcoala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai prestigioase şcoli din universitate.

»