Concursul "Augustin Maior"

Concursul "Augustin Maior", organizat în fiecare an de Facultatea de Fizicã, se adreseazã elevilor de liceu pasionaţi de fizicã. Participanţii la acest concurs au posibilitatea de a fi admişi la facultatea noastrã dupã criterii speciale. Din dorinţa de a oferi şansa participãrii la concurs a cât mai multor elevi, dupã o experienţã de mai mulţi ani în organizarea concursului, Consiliul Facultãţii de Fizicã a hotãrât organizarea a douã etape în fiecare an scolar. Programa concursului se adreseazã elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, astfel cã un elev poate participa de 4 ori la concurs fiind liber sã-şi aleagã, apoi, cel mai bun rezultat pentru a participa la admiterea la facultate pe baza acestui rezultat.

Ediţia de primăvara a concursului "Augustin Maior" se va desfăşura sâmbătă, 13 Aprilie 2024, de la orele 11:00.

Cum se desfãşoarã concursul ?

Ediţia de primăvara a concursului "Augustin Maior" se va desfăşura sâmbătă, 13 aprilie 2024, cu prezenţă fizică (faţă în faţă).

 • Locația: str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea principala UBB), Cluj-Napoca, Amfiteatrul Tiberiu Popovici (etaj I, sala 142) și Amfiteatrul D. V. Ionescu (etaj I, sala 133)
 • Inscrierile se fac exclusiv online pe pagina de web:
  http://atom.ubbcluj.ro/am/
 • In data de 13 aprilie 2024, data concursului, începând cu ora 10:45, candidaţii vor fi prezenţi în locaţiile de concurs.
 • Concursul se organizeazã la Facultatea de Fizicã din Cluj-Napoca.
 • Organizatorii verifică identitatea candidaţilor (se va prezenta un act de identitate cu poză)
 • Dintre cele 4 probleme propuse candidaţii trebuie sã rezolve 2, la alegere. Programa detaliatã este afişatã pe pagina web a concursului.
 • In timpul concursului este permisã utilizarea unui "calculator de buzunar" pentru calcule. Este strict interzisã utilizarea telefonului mobil (chiar şi pentru aplicaţia de calculator).

Mult succes tuturor!


Criterii speciale de admitere pentru participanţii la concurs

 • Elevii care obţin cel putin 90 de puncte (din maxim 100 posibile), vor primi diplome (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mentiune) si vor putea fi admişi cu media 10 la concursul de admitere, în limita locurilor disponibile.
 • Elevii care obţin cel puţin 70 de puncte (din maxim 100 posibile) vor primi adeverinţe de participare în care se menţioneazã punctajul obţinut şi, vor fi declaraţi admişi cel puţin cu media de admitere 9.50.
  In acest caz, media de admitere se calculeazã cu formula:
  Medie admitere=[(punctaj concurs/60)+ 25/3]

In toate cazurile de mai sus admiterea candidaţilor nu se face automat, fiind condiţionatã de:

 • obţinerea diplomei de BAC
 • parcurgerea tuturor etapelor de admitere (înscriere, confirmare loc ) conform regulamentelor de admitere în vigoare

Cum mã înscriu la concurs ?

Participarea la concurs este condiţionatã de:

 • completarea şi depunerea online a unei cereri de înscriere
 • depunerea unei adeverinţe de şcolarizare emisã de unitatea de învãţãmânt la care elevul îşi desfãşoarã studiile liceale
 • achitarea unei taxe în cuantum egal cu taxa de procesare a datelor stabilitã de cãtre Universitatea Babeş-Bolyai pentru admitere nivel licenţã. La momentul actual aceasta taxa are valoarea de 30lei. Un candidat la concursul "Augustin Maior" va fi scutit de plata acestei taxe la înscrierea la concursul de admitere la facultate.

Inscrierea la concurs se face NUMAI on-line la adresa http://atom.ubbcluj.ro/am
In formular trebuie sã completaţi datele solicitate şi sã uploadaţi documentele enumerate mai sus.

Inscrierea la concurs

se face NUMAI on-line la adresa http://atom.ubbcluj.ro/am .

Aplicaţia pentru înscrieri la concurs este deschisã, dar aceasta se va închide în data de 11 aprilie 2024.

Locatiile de desfasurare ale concursului, 13 aprilie 2024, sunt:

 • jud. Cluj, Cluj-Napoca:Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Fizică, str. M.Kogalniceanu nr.1

Cum platesc taxa de inscriere ?

 • prin mandat postal/transfer bancar, pentru Universitatea Babeş-Bolyai, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4305849, deschis la B.N. Trezoreria Cluj cu specificatiile: "Universitatea Babes-Bolyai, pentru Facultatea de Fizica - înscriere la concursul Augustin Maior"

Cum aflu informatii suplimentare:

Alte informatii pot fi cerute la adresa
augustinmaior.phys[at]ubbcluj.ro