Concursul "Augustin Maior"

Concursul "Augustin Maior", organizat în fiecare an de Facultatea de Fizică, se adresează elevilor de liceu pasionaţi de fizică. Participanţii la acest concurs au posibilitatea de a fi admişi la facultatea noastră după criterii speciale. Din dorinţa de a oferi şansa participării la concurs a cât mai multor elevi, după o experienţă de mai mulţi ani în organizarea concursului, Consiliul Facultăţii de Fizică a hotărât organizarea a două etape în fiecare an scolar. Programa concursului se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, astfel că un elev poate participa de 4 ori la concurs fiind liber să-şi aleagă, apoi, cel mai bun rezultat pentru a participa la admiterea la facultate pe baza acestui rezultat.

Ediţia de primăvară a concursului "Augustin Maior" se va desfăşura sâmbătă, 6 mai 2023, de la orele 11:00.

Cum se desfăşoară concursul ?

Ediţia de primăvară a concursului "Augustin Maior" se va desfăşura sâmbătă, 6 mai 2023, cu prezenţă fizică (faţă în faţă).

 • Inscrierile se fac exclusiv online pe pagina de web:
  http://atom.ubbcluj.ro/am/
 • In data de 6 mai 2023, data concursului, începând cu ora 10:45, candidaţii vor fi prezenţi în locaţiile de concurs.
 • Concursul se organizează la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca.
 • Organizatorii verifică identitatea candidaţilor (se va prezenta un act de identitate cu poză)
 • Dintre cele 4 probleme propuse candidaţii trebuie să rezolve 2, la alegere. Programa detaliată este afişată pe pagina web a concursului.
 • In timpul concursului este permisă utilizarea unui "calculator de buzunar" pentru calcule. Este strict interzisă utilizarea telefonului mobil (chiar şi pentru aplicaţia de calculator).

Mult succes tuturor!


Criterii speciale de admitere pentru participanţii la concurs

 • Elevii care obţin cel putin 90 de puncte (din maxim 100 posibile), vor primi diplome (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mentiune) si vor putea fi admişi cu media 10 la concursul de admitere, în limita locurilor disponibile.
 • Elevii care obţin cel puţin 70 de puncte (din maxim 100 posibile) vor primi adeverinţe de participare în care se menţionează punctajul obţinut şi, vor fi declaraţi admişi cel puţin cu media de admitere 9.50.
  In acest caz, media de admitere se calculează cu formula:
  Medie admitere=[(punctaj concurs/60)+ 25/3]

In toate cazurile de mai sus admiterea candidaţilor nu se face automat, fiind condiţionată de:

 • obţinerea diplomei de BAC
 • parcurgerea tuturor etapelor de admitere (înscriere, confirmare loc ) conform regulamentelor de admitere în vigoare

Cum mă înscriu la concurs ?

Participarea la concurs este condiţionată de:

 • completarea şi depunerea online a unei cereri de înscriere
 • depunerea unei adeverinţe de şcolarizare emisă de unitatea de învăţământ la care elevul îşi desfăşoară studiile liceale
 • achitarea unei taxe în cuantum egal cu taxa de procesare a datelor stabilită de către Universitatea Babeş-Bolyai pentru admitere nivel licenţă. La momentul actual aceasta taxa are valoarea de 30lei. Un candidat la concursul "Augustin Maior" va fi scutit de plata acestei taxe la înscrierea la concursul de admitere la facultate.

Inscrierea la concurs se face NUMAI on-line la adresa http://atom.ubbcluj.ro/am
In formular trebuie să completaţi datele solicitate şi să uploadaţi documentele enumerate mai sus.

Inscrierea la concurs

se face NUMAI on-line la adresa http://atom.ubbcluj.ro/am .

Aplicaţia pentru înscrieri la concurs este deschisă, dar aceasta se va închide în data de 4 mai 2023.

Locatiile de desfasurare ale concursului, 6 mai 2023, sunt:

 • jud. Cluj, Cluj-Napoca:Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Fizică, str. M.Kogalniceanu nr.1

Cum platesc taxa de inscriere ?

 • prin mandat postal/transfer bancar, pentru Universitatea Babeş-Bolyai, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal 4305849, deschis la B.N. Trezoreria Cluj cu specificatiile: "Universitatea Babes-Bolyai, pentru Facultatea de Fizica - înscriere la concursul Augustin Maior"

Cum aflu informatii suplimentare:

Alte informatii pot fi cerute la adresa
augustinmaior.phys[at]ubbcluj.ro