Cookies si protectia datelor

Cookies in site-ul phys.ubbcluj.ro

Acest website foloseste doar cookie-uri obligatorii pentru buna functionare a accesului la "webmail" din interfata de tip SquirellMail.
Cookie-urile de tip "mandatory" utilizate de SquirrelMail sunt descrise in sectiunea http://www.squirrelmail.org/wiki/CookieRequirement.
Terte parti nu au acces pentru plasare de cookie-uri in acest site.
Un screenshot din "Raportul de utilizarea cookie" generat de catre cookiebot.com este disponibil aici.

Consideratii generale cookie:

Un "Internet Cookie", termen cunoscut si ca "browser cookie", "HTTP cookie" sau "cookie", este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau in alt echipament al unui utilizator de pe care se accesează o pagină din internet. Un cookie contine informatii care fac legătura între un browser web al utilizatorului si un web-server care deserveste site-ul accesat. La o nouă accesare a aceluiasi browser (specific unui utilizator) acesta poate citi informatia deja stocată si reactiona în consecintă. Astfel, cookie-urile pot asigura utilizatorilor o experienta mai placuta si mai rapida de navigare.
Este de precizat că există site-uri (de obicei cele comerciale) care pot da acces unor terte părti pentru a plasa cookie-uri iar acest lucru poate avea ca si efect colectarea de date care vor duce la afisarea unor "reclame" la anumite produse/site-uri accesate la un moment dat de către utilizator. Din acest motiv, utilizatorul este si trebuie informat despre utilizarea si tipul de cookies utilizate. În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 si cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimtamântul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.
Cookie-urile reprezintă punctul central al functionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptată preferintelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit fără a fi un demers sigur spre a evita "primirea" unor informatii cu caracter publicitar.
Cookie-urile nu sunt virusi.Cu toate acestea există aplicatii care le pot utiliza in scopuri negative sau ca o formă de "spyware". Utilizarea unor programe antivirus, utilizarea unor setări de confidentialitate de nivel cel putin mediu ale browserelor si actualizarea versiunilor acestora pot elimina eventualele neplăceri.

Protectia datelor - consideratii generale

Protectia datelor cu caracter personal reprezinta un drept funadamental, fiind statuat de Carta Drepturilor Fundamentale a UE, Declaratia Universală a Drepturilor Omului si Constitutia României. Dreptul la protectia datelor cu caracter personal nu este un drept absolut, acesta trebuie luat în considerare în raport cu functia pe care o îndeplineste în societate si echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proportionalitătii.
GDPR (General Data Protection Regulation) nu este o reglementare referitoare exclusiv la domeniul IT. GDPR are ca deziderat realizarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie si a unei uniuni economice, contributia la progresul economic si social, la consolidarea si convergenta economiilor în cadrul pietei interne si la bunăstarea persoanelor fizice.
Bazele legale care guvernează protectia datelor cu caracter personal sunt:

Facultatea de Fizică, ca parte din structura Universitătii Babes-Bolyai, aplică un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil si sigur, în conformitate cu legislatia europeană si română în domeniu.
Informatii detaliate despre aceste proceduri se gasesc la adresa https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/.