Lucrări licenţă, 2022

Specializarea Nume prenume Titlu lucrare-link
Fizică Bănică-Solymosi Írisz Coeficientul Gini pentru stările staţionare al unui model evoluţionar (Gini-index egy evolúciós modell stacionárius állapotaira)
Benedek Kristóf Violare de simetrie în sisteme complexe neomogene (Szimmetriasértés inhomogén komplex rendszerekben)
Ienciu Mihai-Sebastian Supraconductibilitate în dicalcogenide
Hosu Emanuel-Claudiu Game theory in quantum physics
Herczeg Ágnes Controlul roboţilor cu oscilatoare neuronale: rezultate analitice şi numerice (Robotok vezérlése csatolt oszcilláló neuronokkal: numerikus és analitikus eredmények) *
Brînza Ecaterina Proprietăţi electrice şi magnetocalorice ale compuşilor La0.7 Ba(0.3-x_Ca(x) MnO3 ( X =0.15, 0.2, 0.25)*
Ailenei Dorin-Mihai Proprietăţi electrice, magnetice şi magnetocalorice în compuşii de tip Pr0.65Sr(0.35-x)Ca(x)MnO3 (x=0.02, 0.05, 0.1, 0.2)*
Sofian Cătălin Studiul vibraţional al unor materiale pe bază de carton şi oxid de grafenă cu proprietăţi ignifuge*
Fizică Informatică Groşan Vlad-Ionuţ Program pentru controlul unei surse de alimentare de la distanţă
Bîra Iulia-Gabriela Studiul proprietăţilor structurale şi magnetice ale PrCo3 folosind DFT
Péntek Balázs Canalul dorsal şi ventral în reteaua corticală*
Fizică Medicală Gurghian Vlad Alexandru Analiza proprietăţilor uleiului de somon şi monitorizarea schimbărilor temporale cu ajutorul imagisticii hiperspectrale
Havrici Ana Maria Implementarea asigurării calităţii pentru acceleratorul liniar medical utilizat în tratamentul cancerului
Lugojanu Maria Influenţa PH-ului şi a concentraţiei de ioni asupra ADN-ului dublu catenar observată prin fluorescenţă
Ioniţă Anda Stabilirea unui nivel de referinţă local pentru doza la o instalaţie RX folosită la diagnosticul pentru mamografia digitală
Stepanov Stefania Renata Proprietăţi fotofizice ale unor seminaftofluorene
Szalánczi Mihály-Attila Compararea imaginilor obţinute cu diferite protocoale la un sistem hibrid SPECT/CT
Brădean Luoana Lorena Analiza hiperspectrală a amprentei mierii de albine
Sunya Denisa-Monica Detecţia prin fluorescenţă a vitaminei B2 din probe reale
Lazorec Bianca - Maria Investigarea interacţiunilor nanoparticulelor plasmonice de aur cu mediile celulare folosind microscopie hiperspectrală
Biro Oana Maria The influence of chemical interface damping in the dehalogenation of 4-Clorothiophenol and 4- Bromothiophenol adsorbed on silver nanoparticles
Gribincea Vladimir Dependenţa dozei de iradiere de suprafaţa expusă la instalaţiile RX - diagnostic
Dénes Brigitta Analiza dozei de radiaţii la diferite sisteme de tomografie computerizată la un centru de radiologie şi imagistică medicală
Dumitru Dănuţ-Alexandru Chemical and morphological evaluation of biogenic material from rapana venosa shell waste from the Black Sea coast for reuse in biomedical applications*
Popa Maya Caracteristici structurale, morfologice şi biologice ale unor noi materiale ceramice fosfatice dopate cu ioni de zirconiu şi staniu*
Poplăcean Iuliana-Cornelia Investigaţii structurale prin XRD, FTIR, RMN, DTA şi TGA ale unor compuşi pe bază de chitosan*
Prunache Ioana-Bianca Studiul interacţiunii nanobipiramidelor de aur cu molecule fluorescente*
Timiş Andreea-Maria Studiul streptozotocinei cu ajutorul metodelor spectroscopice Raman, IR şi SERS*
Cimpoeşu Angela-Georgiana Generarea şi manipularea skyrmionilor pentru aplicaţii neuromorfice*
Fizică Tehnologică Căpuşan Miruna-Andreea Qubiti bazaţi pe circuite supraconductoare cu superinductanţe
Chendrean Anca-Lorena Caracteristici de funcţionare ale unui qubit cu arhitectură transmonică
Kovács Gergő Studiul CFD al procesului de pulverizare a biocombustibililor
Kisjancsi András Studiu experimental al autotransformatorului
Du Plessis Marc-Jaco Efectul magnetocaloric şi proprietăţi fizice ale compuşilor Pr (0.65-x) Gd(x) Sr(0.35)MnO3 (x=0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3) în apropierea temperaturii camerei*
Lăpuşan Tudor Darius Studiul influenţei substratului de SrTiO3 asupra filmelor subţiri de hidroxiapatită*
Oprea Alexandru-Daniel Analiza fractalică a unor structuri poroase pe bază de aerogeluri de TiO2 şi nanoparticule de Ag*
Stăncioiu Laurenţiu-Octavian Clasificarea profilelor spectrale SERS pe bacterii prin metode de învăţare automată*
Bereci Tamás Studiul propagării căldurii în metale (Hőterjedés vizsgálata fémrudakban)*
Csergő Zoltán Distribuţia parametrilor caracteristici ai diodei semiconductoare 1N4007 (Az 1N4007-ES félvezető dióda jellemző paramétereinek eloszlása)*
Harkó Csanád Studiul experimental al robotului Hexapod: dinamică de autoorganizare prin neuroni cuplaţi (Hatlábú robot kísérleti tanulmányozása: önszerveződő dinamika csatolt neuronok által)*
Péter Róbert Măsurarea vitezei de propagare a sunetelor cu metode electronice (Hangsebesség számítása fémekben elektronikai módszerekkel)*
* Lucrarea va fi publicată în anul 2025, conform solicitării autorului. In această perioadă este preconizată publicarea unor rezultate din lucrare în literatura de specialitate.


Lucrări disertaţie, 2022

Specializarea Nume prenume Titlu lucrare-link
Fizica Corpului Solid Haţegan Radu-George Structural and magnetic properties of DyFe2-xCux intermetallic compounds
Hani-Ahmed-Abdel-Razek El-Naggar RGO - Bi/Ag based nanocomposites with potential for electrochemical sensor development*
Şcheul Simona Dimensionality effect on Au/Fe/MgO MTJ free layers displaying quantum well states *
Simion Andrea Heteronuclear decoupling pulse sequences design for ultra-fast MAS Solid-State NMR*
Biofizică şi Fizică Medicală Cozan Ramona-Gabriela Biopsia lichidă SERS a biofluidelor în diagnosticarea cancerului de sân
Longauer Szilárd Comparaţie între asigurarea calităţii pretratament vmat cu monitorul integral de calitate (IQM) şi Octavius 4D
Pîrvuleţu Andreea-Geanina Importanţa funcţionării corecte a DAP-metrului în stabilirea nivelurilor de referinţă
Timaru Diana-Gabriela All-Atom Molecular Dynamics Investigations on the Interactions between D2 Subunit Dopamine Receptor and Three 11C-Labeled Radiopharmaceutical Ligands
Bârtă Florin Petrică Detecţia SERS a moleculelor anionice prin activarea nanostructurilor de argint cu adioni cationici
Berezoschi Bogdan Influenţa parametrilor modelelor Machine Learning şi a alegerii datelor input în clasificarea spectrelor SERS ale unor probe din ser pentru diagnostificarea cancerului colorectal*
Aftodor Andra-Mălina Efectul zgomotelor asupra modelelor 3D anatomice realizate din imagini DICOM*
Balogh Béla-Ágoston Analiza semnalelor EEG obţinute în timpul procesului de recunoaştere a obiectelor definite*
Boitor Veronica Mirela Analiza datelor de imagistică CT pentru pacienţi infectaţi cu virusul SARS-COV-2*
Ciuban Alina - Laura Nanocage-urile de aur – substrate active SERS pentru identificarea moleculelor de interes medical*
Filipiuc Cosmin Studiul internalizării in vitro a unor fluorofori de interes prin imagistica confocală de fluorescenţă*
Gheorma Bianca Fabricarea unei nanoplatforme plasmonice flexibile cu suprafaţă rugoasă pentru detecţia duală LSPR/SERS*
Marica Ioana A Raman spectral database of naturally aged plastics: a proof-of-concept study for waste plastic sorting*
Rusu Elena-Andreea Analiza vibraţională a acidului alfa-lipoic şi studiul comportamentului de adsobţie prin metoda SERS*
Stan Ştefan Modelarea interacţiunii metal-adsorbat pentru fenilglicină şi acidul fenilacetic*
Fizică Computaţională Kuki András Statistical analogies between earthquakes, micro-quakes and avalanches in the 1D Burridge-Knopoff model*
* Lucrarea va fi publicată în anul 2025, conform solicitării autorului. In această perioadă este preconizată publicarea unor rezultate din lucrare în literatura de specialitate.

Analiză similitudini lucrări licenţă şi disertaţie:

Conform reglemetărilor la nivel UBB, lucrările de licentă şi disertaţie vor fi analizate cu un soft de analiză de similitudine. Algoritmul de analiză va fi anunţat pentru fiecare sesiune.