FIŞE DISCIPLINĂ (syllabusuri)
(lb. romānă
lb. maghiară lb. engleză
)
arată numai nivel 
MASTERAT (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

A                    
 Achizitii si interfatari pentru aparatura de laborator (M)    

Materiale magnetice şi supraconductoare

(M)

 

 

 Aplicarea metodelor de programare orientată obiect īn fizică (M)    

Materiale oxidice feroelectrice

(M)

 

 

 Aplicatii biomedicale ale spectroscopiilor IR si Raman (M)  

 

Metode de calcul ab initio īn fizica solidului

(M)

 

 

           

Metode computationale īn fizica

(M)

 

 

           

Metode de rezonanta cu aplicatii biomedicale

(M)

 

 

B          

Metode de simulări stohastice īn fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare

(M)

 

 

         

 Metode experimentale I

(M)

 

 

Biofizică moleculară şi celulară

(M)

 

 

 Metode experimentale II

(M)

 

 

 Biofizica radicalilor liberi si antioxidantilor (M)    

 

 Metode experimentale III

(M)

 

 

Biomateriale si bionanostructuri

(M)

 

 

 

Metode fizice de investigaţie şi terapie medicală

(M)

 

 

 Biosenzori

(M)

       Metodologia elaborării lucrărilor ştiinţifice. Etica si integritate academica

(M)

 
           

Modelarea sistemelor biomoleculare

(M)

   
C                    
       

 

         

Calcul simbolic īn fizică

(M)

 

 

N        

Calcule numerice īn fizica atomică

(M)

 

 

         

Calculul proprietăţilor moleculare

(M)

 

 

 

Nanobiofotonica

(M)

 

 

Complemente de fizica atomului şi moleculei

(M)

 

 

 

Nanomedicina si diagnostic molecular

(M)

 

 

Complemente de fizica solidului

(M)

 

 

 

Nanostructuri si aplicatii

(M)

 

 

Complemente de fizică teoretică

(M)

 

 

 

Nanotehnologii pentru energie

(M)

 

 

Complemente de spectroscopie moleculara

(M)

 

 

 

         
         

 

       

 

     

 

 

 

O      

 

D

 

 

 

 

 

       

 

         

 

       

 

Didactica disciplinei stiinte

(M)

 

 

P        
  Dozimetrie si protectie radiologica

(M)

               
         

 

Procesarea digitală a semnalelor

(M)

 

 

         

 

       

 

E        

         
         

R      

 

Electronica solidului

(M)

 

 

 

       

 

         

 

Radioizotopi si radioterapie

(M)

 

 
         

 

         
F                    
         

 

S      

 

Fenomene de transport in solid

(M)

 

 

 

         

Fizica fenomenelor magnetice

(M)

 

 

 

Simularea spectrelor

(M)

 

 

Fizica metalelor şi aliajelor

(M)

 

 

 

Simulări de structură şi dinamică moleculară

(M)

 

 

Fizica straturilor subţiri

(M)

 

 

 

Sisteme complexe si retele

(M)

 

 

Fotoni, electroni, neutroni și muoni īn fizica stării solide experimentale

(M)

 

 

 

Sistemede comunicatii pentru hardware incorporat

(M)

 

 

         

 

       

 

G        

 

         
       

 

 

T        
         

 

 

 

 

 

 

I        

 

Tehnici de proiectare, vizualizare şi prelucrare a imaginilor īn fizică

(M)

 

 

       

 

Tehnici de suprafata pentru biomateriale

(M)

 

 

Imagistica medicala

(M)

 

 

         
       

 

 

U