Subvenție de Cazare

Sprijin de cazare oferită studenților care au cerut, dar nu a primit loc de cazare în cămine studențești.

Graficul cazarilor

Distribuirea locurilor de cazare - etapa II - 21 Septembrie 2023

Lista beneficiarilor:

Lista de asteptare

IMPORTANT: Cei care nu vor ocupa locul distribuit sunt rugati sa anunta secretariatul privind eliberarea locului de cazare!

Mentiune: Locurile eliberate prin renuntare vor fi distribuite celor de pe lista de asteptare.


Distribuirea locurilor de cazare - etapa I

Lista beneficiarilor:

Lista de asteptare

IMPORTANT: Cei care nu vor ocupa locul distribuit sunt rugati sa anunta secretariatul privind eliberarea locului de cazare pana la data de 15 Septembrie 2023.


Cazări, an universitar 2022-2023

Regulament cadru privind cazarea cazarea in camine studentesti ale UBB

Metodologie privind acordarea locurilor de cazare - Facultatea de Fizica


Calendar