Specializări:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală

Informaţii utile

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

Noutăţi :

UPDATE 29 iulie 2021, ora 14:10 - Rezultate finale admitere

Vedeti aici ultimele informatii despre inceperea anului universitar:https://news.ubbcluj.ro/ubb-creeaza-contextul-pentru-reluarea-activitatilor-academice-din-toamna-in-regim-clasic/?fbclid=IwAR2z8YWdzd4GGtHqEGX4oR-WbLE0mgxF_S7qv06IFtP86EfyyPZVAh4SzV0

Vacanta placuta!

Admiterea iulie 2021 a avut loc in scenariul "nepandemie".

Calendar admitere iulie 2021:

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece şi platforma se va închide conform orarului!

 • Inscrierea online: 12-19 iulie, ora 12:00
 • Desfăşurarea interviului: 20 iulie, - cu prezenţă fizică, la facultate
 • Afişare rezultate: 20 iulie
 • Contestaţii online sau la secretariat: 21-22 iulie ora 12:00
 • Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi): 22 iulie
 • Etapa I - Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online: 22-25 iulie ora 14:00
 • Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmări şi redistribuiri: 26 iulie, dupa ora 14:00
 • Etapa II - Confirmări la secretariatul facultăţii: 27-28 iulie, orar 9:00 - 14:00
 • Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariat: 22-23, 26-28 iulie, orar 9:00 - 14:00
 • Afişare rezultate finale: 29 iulie

Tematici interviu:

 • Fizică Computaţională: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate cunoştintele de programare precum şi motivaţia pentru munca de cercetare a candidaţilor
 • Biofizică şi Fizică Medicală:
  • Motivaţia alegerii masterului şi aşteptări ştiinţifice şi profesionale
  • parcursul profesional în perioada studiilor de licenţă
  • tema avută în vedere pentru elaborarea tezei de dizertaţie (introducere critică în domeniu, obiective, metodologie de lucru)
  • noţiuni generale din domeniul biofizicii, fizicii medicale şi spectroscopiei moleculare
 • Fizica Corpului Solid: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate:
  • Notiuni generale în domeniul fizicii corpului solid (Structura cristalina a corpului solid, Modelul Sommerfeld al electronilor liberi în metale, Teorema lui Bloch, Benzi de energie în solid, Spinul electronului, momentul magnetic de spin; Momentul cinetic si magnetic total al electronului într-un atom, Diamagnetism; caracteristici generale, susceptibilitatea Langevin, Paramagnetism; caracteristici generale, Legea Curie, Feromagnetism)
  • Prezentarea lucrării de licenţă. Motivaţia pentru munca de cercetare în domeniul solidului

UN MASTER LA FACULTATEA de FIZICA...
oferă candidaţilor posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundând pregătirea în domenii de cercetare de varf:

 • Fizica stării solide: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, câmpuri magnetice ridicate, microscopie electronică, XPS, materiale nanocompozite, nanomateriale, supraconductori de temperatură critică ridicată, măsurători magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase, pulberi nanostructurate şi straturi subţiri
 • Biofizică, Fizică medicală şi Biomedicină: imagistică medicală, radioizotopi şi radioterapie, biomateriale şi bionanostructuri, aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR şi RAMAN, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), metode fizice de investigaţie şi terapie medicală, modelarea sistemelor biomoleculare, nanobiofotonică
 • Fizică computaţională: calcule numerice în fizica atomului şi moleculei, procesarea digitală a semnalelor, robotică, metode de simulări stohastice

DE CE la Facultatea de Fizică ?
 • Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare care sunt printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că avem un program de cooperări internaţionale cu cele mai prestigioase universităţi din Europa, astfel încât masteranzii nostri efectuează an de an stagii de practică şi cercetare în aceste universităţi

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!Procedura de confirmare:

Confirmarea se va face in doi pasi:

 1. ON-LINE în platforma UBB:
  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ in contul de la inscriere candidatul bifeaza "confirmare" si incarca contractul de studiu semnat; plateste prima rata din taxa de studiu (500lei) daca este admis pe loc cu taxa
 2. ONSITE -la secretariatul facultatii prin depunerea tuturor documentelor de mai jos, in original

Acte necesare la confirmare onsite:

 1. Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - semnat
 2. Diploma de Bacalaureat - original
 3. Foaie matricolă liceu
 4. Diploma/adeverinţa de licenţă - original
 5. foaie matricolă
 6. Certificat de competenţă lingvistică - original
 7. copie certificat de naştere
 8. copie act/carte de identitate
 9. adeverinţa medicală - original
 10. 3 fotografii "tip buletin"
 11. alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri de master anterioare
 12. dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
 13. adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul - original
 14. dovada platii primei rate din taxa de studiu pentru candidatii admisi la taxa - exceptie platile online

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro