Specializări:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală

Informaţii utile

Admiterea are loc in scenariu "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

Admitere septembrie 2021

Rezultate septembrie:

Etapa obligatorie: Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri = Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi la secretariatul facultăţii: 13-14 septembrie, orar 9:00 - 14:00 si confirmare loc ocupat in platforma

Programare interviu admitere 9 septembrie:
Fizica Computationala: Programare interviu/alte informatii
Fizica Corpului Solid: Programare interviu/alte informatii

Pentru Admiterea septembrie 2021 - nivel master Facultatea de Fizică pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi 8 locuri bugetate şi 59 locuri cu taxă.

Admiterea are loc în scenariul nepandemie. Toate informaţiile se găsesc in această pagină.

Calendar admitere septembrie 2021:

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece şi platforma se va inchide conform orarului!

 • Inscrierea online: 6 - 8 septembrie, ora 12:00
 • Susţinerea interviului: 9 septembrie - cu prezenţă fizică, la facultate ora 10:00
 • Afişare rezultate: 9 septembrie
 • Contestaţii online sau la secretariat: 9-10 septembrie ora 12:00
 • Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi): 10 septembrie
 • Confirmări locuri, online: 11-12 septembrie
 • Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri = Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi la secretariatul facultăţii: 13-14 septembrie, orar 9:00 - 14:00
 • Afişare rezultate finale: 15 septembrie

Admitere iulie 2021:

UPDATE 29 iulie 2021, ora 14:10 - Rezultate finale admitere

Noutăţi :

Vedeti aici ultimele informatii despre inceperea anului universitar:https://news.ubbcluj.ro/ubb-creeaza-contextul-pentru-reluarea-activitatilor-academice-din-toamna-in-regim-clasic/?fbclid=IwAR2z8YWdzd4GGtHqEGX4oR-WbLE0mgxF_S7qv06IFtP86EfyyPZVAh4SzV0

Vacanta placuta!

Tematici interviu:

 • Fizică Computaţională: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate cunoştintele de programare precum şi motivaţia pentru munca de cercetare a candidaţilor
 • Biofizică şi Fizică Medicală:
  • Motivaţia alegerii masterului şi aşteptări ştiinţifice şi profesionale
  • parcursul profesional în perioada studiilor de licenţă
  • tema avută în vedere pentru elaborarea tezei de dizertaţie (introducere critică în domeniu, obiective, metodologie de lucru)
  • noţiuni generale din domeniul biofizicii, fizicii medicale şi spectroscopiei moleculare
 • Fizica Corpului Solid: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate:
  • Notiuni generale în domeniul fizicii corpului solid (Structura cristalina a corpului solid, Modelul Sommerfeld al electronilor liberi în metale, Teorema lui Bloch, Benzi de energie în solid, Spinul electronului, momentul magnetic de spin; Momentul cinetic si magnetic total al electronului într-un atom, Diamagnetism; caracteristici generale, susceptibilitatea Langevin, Paramagnetism; caracteristici generale, Legea Curie, Feromagnetism)
  • Prezentarea lucrării de licenţă. Motivaţia pentru munca de cercetare în domeniul solidului

UN MASTER LA FACULTATEA de FIZICA...
oferă candidaţilor posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundând pregătirea în domenii de cercetare de varf:

 • Fizica stării solide: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, câmpuri magnetice ridicate, microscopie electronică, XPS, materiale nanocompozite, nanomateriale, supraconductori de temperatură critică ridicată, măsurători magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase, pulberi nanostructurate şi straturi subţiri
 • Biofizică, Fizică medicală şi Biomedicină: imagistică medicală, radioizotopi şi radioterapie, biomateriale şi bionanostructuri, aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR şi RAMAN, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), metode fizice de investigaţie şi terapie medicală, modelarea sistemelor biomoleculare, nanobiofotonică
 • Fizică computaţională: calcule numerice în fizica atomului şi moleculei, procesarea digitală a semnalelor, robotică, metode de simulări stohastice

DE CE la Facultatea de Fizică ?
 • Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare care sunt printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că avem un program de cooperări internaţionale cu cele mai prestigioase universităţi din Europa, astfel încât masteranzii nostri efectuează an de an stagii de practică şi cercetare în aceste universităţi

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!Inscriere:

 1. ON-LINE în platforma UBB:
  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ dupa crearea unui cont de inscriere
 2. Incarcarea urmatoarelor documente in platforma:
  • Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - semnat. download formular
  • Diploma de Bacalaureat si licenta
  • foi matricole aferente
  • certificat de competenta lingvistica
  • certificat de naştere
  • act/carte de identitate
  • adeverinţa medicală
  • alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri universitare anterioare
  • dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
  • adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro