Specializari:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală
Calendar septembrie 2019:
 • 11 - 13 septembrie: inscrierea candidatilor
 • 16 septembrie (orele 8-12): sustinerea interviului pentru admitere*
 • 16 septembrie, dupa ora 16:00: afisarea rezultatelor
 • 17 septembrie, orele 8:00-12:00: contestatii
 • 17 septembrie, dupa ora 16:00: afisarea rezultatelor dupa contestatii
 • 18 si 19 septembrie : confirmari, redistribuiri locuri
 • 20 septembrie: afisarea rezultatelor finale
* La specializarile in limba engleza interviul se va desfasura in limba engleza

In vizita la ITIM...
Masuratori la SETA...
In laboratorul de Optica...
Absolventi 2014

Ne mandrim cu absolventii nostri.

www.physics.org despre cariera de fizician


Admitere 2019

Admitere septembrie 2019

Rezultate initiale septembrie:

Pentru confirmarea locului, candidatii declarati admisi la buget vor depune diplomele de BAC si Licenta in original, iar candidatii admisi la taxa vor achita prima rata din taxa de studii.
Pentru sesiunea septembrie 2019, Facultatea de Fizica pune la dispozitia candidatilor 2 locuri bugetate si 49 locuri cu taxa la urmatoarele specializari:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală

Tematici interviu:

 • Fizică Computaţională: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate cunoştintele de programare precum şi motivaţia pentru munca de cercetare a candidaţilor
 • Biofizică şi Fizică Medicală:
  • Motivaţia alegerii masterului şi aşteptări ştiinţifice şi profesionale
  • parcursul profesional în perioada studiilor de licenţă
  • tema avută în vedere pentru elaborarea tezei de dizertaţie (introducere critică în domeniu, obiective, metodologie de lucru)
  • noţiuni generale din domeniul biofizicii, fizicii medicale şi spectroscopiei moleculare
 • Fizica Corpului Solid: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate:
  • Notiuni generale în domeniul fizicii corpului solid (Structura cristalina a corpului solid, Modelul Sommerfeld al electronilor liberi în metale, Teorema lui Bloch, Benzi de energie în solid, Spinul electronului, momentul magnetic de spin; Momentul cinetic si magnetic total al electronului într-un atom, Diamagnetism; caracteristici generale, susceptibilitatea Langevin, Paramagnetism; caracteristici generale, Legea Curie, Feromagnetism)
  • Prezentarea lucrării de licenţă. Motivaţia pentru munca de cercetare în domeniul solidului

Admitere iulie 2019

UPDATE! Rezultate finale nivel master

UN MASTER LA FACULTATEA de FIZICA...
oferă candidaţilor posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundând pregătirea în domenii de cercetare de varf:
 • Fizica stării solide: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, câmpuri magnetice ridicate, microscopie electronică, XPS, materiale nanocompozite, nanomateriale, supraconductori de temperatură critică ridicată, măsurători magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase, pulberi nanostructurate şi straturi subţiri
 • Fizică medicală şi Biomedicină: imagistică medicală, radioizotopi şi radioterapie, biomateriale şi bionanostructuri, aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR şi RAMAN, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), metode fizice de investigaţie şi terapie medicală, modelarea sistemelor biomoleculare, nanobiofotonică
 • Fizică computaţională: calcule numerice în fizica atomului şi moleculei, procesarea digitală a semnalelor, robotică, metode de simulări stohastice

DE CE la Facultatea de Fizică ?
 • In primul rând pentru ca îţi oferim un învăţământ de foarte bună calitate. Facultatea noastră are unul dintre cei mai buni coeficienţi "cadru didactic/student" din universitate
 • Cadrele didactice au şi o activitate de cercetare de excepţie materializată în numeroase proiecte de cercetare care se derulează în cadrul facultăţii noastre
 • Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare de cercetare care sunt cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei!
 • Pentru că avem un program de cooperări internaţionale cu cele mai prestigioase universităţi din Europa, astfel încât masteranzii nostri efectuează an de an stagii de practică şi cercetare în aceste universităţi
 • Pentru că îţi oferim şansa de a-ţi desavarsi apoi studiile în una dintre cele mai prestigioase Scoli Doctorale din universitate.
 • Pentru că, potrivit unui studiu al compartimentului de specialitate din Universitate, 87% din absolvenţii nostri îşi continuă activitatea IN SPECIALITATE

Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!Regulamente de admitere:

Conditii de admitere:

Media admitere = 50% x Media examenului de licenţă + 50% x Nota la interviu.
La specializările organizate în limba engleză, candidaţii vor susţine interviul în limba engleză. Tematica interviului este cea afişată

Programare interviu 16 septembrie 2019:

 • Biofizica si Fizica Medicala: orele 10.00, sala 206 - etaj II
 • Fizica Computationala: orele 10.00, sala 213 - etaj II

Acte necesare la admitere:

 • cerere de inscriere
 • declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor personale
 • diploma de BAC
 • diploma/adeverinţa de licenţă
 • foaie matricola
 • act de identitate
 • certificat de nastere
 • 2 poze format 3/4
 • certificat lingvistic
 • adeverinta medicala
 • alte acte privind situaţia scolara
 • dovada platii taxelor de admitere

Formulare admitere

La Facultatea de Fizica preînscierea la admiterea nivel master este obligatorie si se poate face urmând link-ul:
https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Studentii lucreaza in laboratoarele de cercetare:

Razvan Institut
RAMAN Oana
Filme subtiri