Specializări:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală

Informaţii utile

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică

UN MASTER LA FACULTATEA de FIZICA...
oferă candidaţilor posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundând pregătirea în domenii de cercetare de varf:

 • Fizica stării solide: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, câmpuri magnetice ridicate, microscopie electronică, XPS, materiale nanocompozite, nanomateriale, supraconductori de temperatură critică ridicată, măsurători magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase, pulberi nanostructurate şi straturi subţiri
 • Biofizică, Fizică medicală şi Biomedicină: imagistică medicală, radioizotopi şi radioterapie, biomateriale şi bionanostructuri, aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR şi RAMAN, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), metode fizice de investigaţie şi terapie medicală, modelarea sistemelor biomoleculare, nanobiofotonică
 • Fizică computaţională: calcule numerice în fizica atomului şi moleculei, procesarea digitală a semnalelor, robotică, metode de simulări stohastice

DE CE la Facultatea de Fizică ?
 • Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare care sunt printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că avem un program de cooperări internaţionale cu cele mai prestigioase universităţi din Europa, astfel încât masteranzii nostri efectuează an de an stagii de practică şi cercetare în aceste universităţi

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!Noutăţi :

Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul "nepandemie".

Calendar general de admitere:

 • Inscrierea online: 12-19 iulie
 • Desfăşurarea interviului: 20 iulie
 • Afişare rezultate test: 20 iulie
 • Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online: 22-28 iulie
 • Depunere dosare cu documente originale: 23, 26-28 iulie
 • Afişare rezultate finale: 29 iulie

Procedura de înscriere la admitere:

Inscrierea se va face NUMAI ON-LINE în platforma pe care UBB o pregăteşte. Pe lângă completarea unor date, în platformă va fi necesară încărcarea următoarelor fişiere/acte:

 1. Formular de înscriere la Facultatea de Fizică - disponibil pentru download
 2. Diploma de Bacalaureat - faţă verso
 3. Foaie matricolă liceu
 4. Diploma/adeverinţa de licenţă
 5. foaie matricolă
 6. Certificat de competenţă lingvistică
 7. certificat de naştere
 8. act/carte de identitate
 9. adeverinţa medicală
 10. alte acte privind situaţia şcolară, pentru candidaţii care au urmat cursuri universitare anterioare
 11. dovada plăţii taxelor de admitere, dacă nu s-a facut on-line
 12. adeverinţa pentru scutirea de taxă de admitere, dacă este cazul

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2021 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro