"They called it an Alumni reunion..
We knew it was...HOMECOMING!!"


12 - 14 mai 2022 - UBB Alumni Days

"Alumni Days UBB - 2022", eveniment organizat de Universitatea Babeş-Bolyai prin Centrul de Carieră, Orientare Profesională şi Alumni, împreună cu facultăţile din cadrul UBB, s-a va desfăşuraT astfel:

 • Joi 12 mai 2022
  • orele 16.30-18.00: Crearea de reţele şi utilizarea media online pentru cercetători - Hálózatépítés és online médiumok használata kutatóknak - prezentare online în lb. maghiară
   Invitată: Horváth Emőke-Ágnes - Assistant Professor of Communication and Computer Science, Northwestern University, USA

  • la nivel UBB: Vezi aici programul zilei »

 • Vineri 13 mai 2022 - la Facultatea de Fizică: Intâlniri cu alumni ai facultăţii, în amfiteatrul "Augustin Maior":
  • orele 9:00 – 10:00: "Crash Course – Limbaj teologic – limbaj ştiinţific":
   Invitaţi:
   • Conf. dr. Călin SĂPLĂCAN
   • Lect. dr. Marcel BODEA
  • orele 10:30 – 12:30: "I meet the future me":
   Invitaţi:
   • CS. I. Claudiu FILIP – director ştiinţific INCDTIM Cluj-Napoca
   • Prof. dr. Rareş ŞTIUFIUC – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu
   • Prof. Paula CHIŞ – Liceul Teoretic “Avram Iancu”
   • Inginer Fiz. Dragoş DUŞE – Fondator şi CEO Synaptiq.io
   • Inginer Fiz. ROTTER Robert – Senior Software Engineer Deviqon Lab
  • Tematicile abordate:
   • dezvoltarea unei comunităţi Alumni Phys activă
   • integrarea fizicienilor pe piaţa muncii
   • sfaturi pentru o carieră reuşită
   • absolventul de fizică: posibil antreprenor
   • implicarea absolvenţilor în modernizarea bazei materiale a facultăţii
  • orele 11:00-12.30: Procese induse de lumină în atomi şi molecule - Fénnyel indukált folyamatok atomokban és molekulákban - prezentare online în lb. maghiară
   Invitat:Tóth Attila - cercetător ştiinţific, ELI-ALPS, ELI-HU Non-Profit Ltd., Szeged, Ungaria

 • Sâmbătă 14 mai 2022 - la nivel UBB:

  Vezi aici programul zilei: »


Ce ne dorim:

"Dimensiunea multiculturală nu este un scop în sine, ci o opţiune asumată de dezvoltare instituţională, prin care UBB creează un mediu propice pentru excelenţa didactică şi de cercetare, pentru generarea de viziune şi de soluţii destinate comunităţii locale şi societăţii în ansamblu."
Deşi motorul progresului stă în ştiinţa, interesul pentru fizică al elevilor romani s-a diminuat în ultimii ani, în mare parte datorită lipsei de informaţie privind viitorul unui fizician. Dorim să cream o comunitate puternică a absolvenţilor Facultăţii de Fizică, deschisă tuturor celor interesaţi, care prin experienţa şi poveştile lor de viaţă să ajute efectiv la orientarea studenţilor şi la perpetuarea şi dezvoltarea facultăţii la Universitatea Babeş-Bolyai.

"In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."

Lord Kelvin


Cum poţi ajuta?

 • prin promovarea facultăţii şi a activitătilor noastre
 • prin programe de mentorat
 • prin împărtăşirea experienţei acumulate la evenimentele organizate de facultate
 • prin programe de practică şi intership
 • prin popularizarea posturilor dedicate fizicienilor
 • prin sprijin financiar şi logistic


Arhiva: 10-12 iunie 2021 - UBB Alumni Days

"Alumni Days UBB" eveniment organizat de Universitatea Babeş-Bolyai prin Centrul de Carieră, Orientare Profesională şi Alumni, împreună cu facultăţile din cadrul UBB. Alumni Days @ Facultatea de Fizică a însemnat, în anul 2021, două acţiuni importante:

 • întâlnirea grupului Alumni
 • întâlnirea studenţilor cu Alumni, potenţiali angajatori, pentru a afla oportunităţi de carieră, poveşti de succes, răspunsuri la întrebări.
  Au participat la întâlnire:
  • Liviu Chiriac - fizician la Institutul Inimii “NICULAE STANCIOIU”
  • Robert Grasin - Group Leader - Bosch Group Romania
  • Iraida Marginean - profesor de fizică la Colegiul Naţional Emil Racoviţă
  • Daniel Marconi - cercetător ştiinţific la INCDTIM Cluj-Napoca
  • Dorina Rusu Simedru - cercetător ştiinţific la ICIA Cluj-Napoca
  • Albert Takacs - Technical Manager & System Architect la Emerson Automation Solutions
Întâlnirea a avut loc pe platforma ZOOM, vineri 11 iunie, între orele 16 şi 18, iar detaliile necesare conectării au fost distribuite pe adresa instituţională de e-mail (@stud.ubbcluj.ro).Servicii alumni

Soluţii destinate comunităţii locale şi absolvenţilor noştri:

 • consultanţa pentru reconversie profesională
 • cursuri postuniversitare, învăţare continuă

Alumni UBB