Examene de Licenţă şi Disertaţie

UPDATE 10 ianuarie 2023: Sesiunea februarie 2023

Examenele de licenţă disertaţie, sesiunea februarie 2023, se vor desfăşura astfel :

 • Înscrierea candidaţilor: 6 - 16 februarie 2023 până la ora 16:00, în platforma şi la secretariatul facultăţii. Studenţii aflaţi în prelungire de studii se vor înscrie în platformă cu adresa personală (dacă cea instituţională nu este activă).
 • Licenţă - proba 1: 21 februarie 2023 - Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate, sala "Hermann Oberth", ora 10:00
 • Licenţă - proba 2: 23 februarie 2023 - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă , sala "Hermann Oberth", ora 10:00, conform programării publicate cu o zi inainte
 • Disertaţie - 22 februarie 2023 - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie, conform programării publicate cu o zi inainte

Analiza de similitudini a lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Lucrările de finalizare studii vor trece prin procedura de analiză similitudini. Analiza se va realiza cu ajutorul softului Turnitin şi se va desfăşura astfel:

 1. Studentul trimite conducătorului varianta finală a lucrării, prin canale stabilite de comun acord
 2. Conducătorul analizează documentul şi il transmite secretariatului comisiei de examen, pentru analiză de similitudini
 3. Raportul generat de softul de analiza (Turnitin) este transmis conducătorului
 4. In funcţie de rezulatul analizei, conducătorul completează şi semnează Anexa 5 (din regulament) sau solicită studentului modificări
 5. Procedura de analiză se reia pentru noua variantă, corectată.
In aceste condiţii sunteţi rugaţi să aveţi în vedere temenul de predare a lucrărilor!


Cadrul legal de organizare

În anul universitar 2021/2022 examenele de finalizare sunt organizate conform: Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai si anexe Anexa 1 Certificate competenta lingvistica, Anexa 3 - Organizarea examenelor în condiţii de suspendare a activităţii faţă in faţă.
Acest regulament cadru este completat de următoarele prevederi specifice Facultăţii de Fizică:


Examenul de licenţă/diplomă

Examenul de licenţă/diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Fizică, constă din două probe:

 1. Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:
  Proba este compusă din:
  • 2 probleme cu patru subpuncte, alese liber din cele 4 probleme propuse din unele cursuri de bază (Mecanică şi acustică, Fizica moleculară şi caldură, Electricitate şi magnetism, Optică) – pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale (cu aceeaşi tematică pentru toate specializările)
   Vezi aici: Tematica generală probleme.
  • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare care constă în 15 întrebări cu trei variante de răspuns din care una singură este corectă, (pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare):

  Tematici pe specializari
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica
  Modele subiecte
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
 2. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă/diplomă.

  Lucrarea de licenţă se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
  La lucrarea de licenţă se va ataşa un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională şi o apreciere din partea conducătorului ştiinţific - Anexa 5
  Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

 3. Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.

Alte precizari:

 • Nota finală = media aritmetica a probelor 1 şi 2

Examenul pentru finalizarea studiilor de masterat:

Lucrarea de disertaţie se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

Examenul se va desfăşura conform calendarului stabilit de Facultatea de Fizică. În cadrul examenului candidaţii vor susţine o singură probă.

 • Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.
 • Acte necesare la înscriere

  Inscrierea se va face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

  • Documente pentru înscrierea la licenţă:
  • Documente pentru înscrierea la disertaţie:

  • Termenul limită pentru înscriere: 16 februarie 2023, ora 16:00.