FIŞE DISCIPLINĂ (syllabusuri)
(lb. romānă
lb. maghiară lb. engleză
)
arată numai nivel
nivel  LICENŢĂ (L)
 MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

A          

Management general

(L)

   
         

Masuratori de precizie. Metrologie

(L)

 

 

Algebră

(L)

 

Materiale heterogene. Aplicatii tehnologice

(L)

   

Analiză matematică

(L)

 

         
 Anatomia si fiziologia omului

(L)

               

Aparatură medicală

(L)

 

   

Mecanică cuantică I

(L)

 

Arhitectura sistemelor de calcul

(L)

 

   

Mecanică cuantică II

(L)

 
         

Mecanică I

(L)

 

Aplicaţii tehnologice ale laserilor. Biofotonica

(L)

 

 

Mecanică II

(L)

 

Astrofizică şi cosmologie

(L)

 

 

Medicină nucleară

(L)

   
       

 

 

Metode avansate īn programare

(L)

 

           

Metode fizice de măsură şi control nedistructiv

(L)

 

 

B          

Metode numerice şi de simulare īn fizică

(L)

 

           

Metode şi tehnici moderne de analiză spectroscopică

(L)

 

 

Baze de date

(L)

 

 Metodologia elaborării lucrărilor ştiinţifice. Etica si integritate academica

(L)

   

Bazele fizicii teoretice

(L)

 

Microprocesoare. Calculatoare electronice

(L)

 
 Bazele spectroscopiei moleculare

(L)

   

Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice

(L)

 

 
 Bioelectromagnetism

(L)

   

 

         
         

 

         
            N      

 

 Biofotonica

(L)

   

 

         

Biofizică şi biochimie

(L)

 

 

 

         
 Bioinformatica si statistica medicala (L)

 

 

 

O      

 

       

 

 

Optică I

(L)

 

 Biomecanica (L)    

 

Optică II

(L)

 

Biorobotică

(L)

 

 

 

Optoelectronică

(L)

 

         

 

Optometrie si microscopie optica

(L)

   
C          

Oscilaţii şi unde

(L)

   
                     
 Calculatoare electronice. Microprocesoare

(L)

 

 

         
         

P      

 

         

Particule elementare

(L)

 

Chimie generala

(L)

 

 

Probabilităti si statistica matematica

(L)

   
         

 

         
         

 

Programare orientata obiect

(L)

   
           

Programare pentru dispozitive mobile

(L)

   
         

 

Programare web

(L)

   
         

 

Proiectare electronica

(L)

 

 

D

 

 

 

 

 

Proiectare mecanica

(L)

   

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

(L)

 

 

 

         
       

 

 

         
                     
         

 

R    

 

 

E        

 

       

 

Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii teoretice

(L)

 

 

Radiologie şi imagistică medicală

(L)

 

 

Electricitate şi magnetism I

(L)

 

 

Reactori si materiale nucleare

(L)

 

 

Electricitate şi magnetism II

(L)

 

 

Retele de calculatoare

(L)

 

Electrodinamică si teoria relativitatii

(L)

 

Rezistenta materialelor

(L)

   

Electronică I

(L)

 

         

Electronică II

(L)

 

 

         
                     
 Electrotehnica

(L)

 

 

S        
 Etica si integritate academica (L)    

 

         
 Educatie fizica (L)    

Sisteme de gestiune a bazelor de date

(L)

 

 

 

 

 

 

Sisteme de operare

(L)

 

F        

 

Sisteme şi instrumentaţie cu senzori

(L)

 

         

Spectroscopie nucleară

(L)

   
 Fizica atomului

(L)

 

 

Spectroscopie şi laseri

(L)

 

         

 

Structuri moleculare si biomateriale

(L)

   

Fizica fluidelor

(L)

 

Sisteme dinamice

(L)

 

 
         

 

         
 Fizica microundelor

(L)

 

         

Fizică moleculară şi căldură

(L)

 

  T        

Fizica moleculei

(L)

 

         

Fizica nucleara

(L)

 

         

Fizica plasmei şi aplicaţii

(L)

 

Tehnologia materialelor

(L)

   

Fizica semiconductorilor 

(L)

 

Tehnologii criogenice

(L)

   

Fizica solidului

(L)

 

Tehnologii energetice nepoluante

(L)

 

 

Fizică statistică

(L)

 

 

 

 

 

 
         

U

 

 

 

 

Fizica şi progresul cunoaşterii

(L)

 

Utilizarea calculatorului īn fizică

(L)

 

Fizica şi tehnologia materialelor magnetice

(L)

 

   Utilizarea microcontrolerelor īn fizică

(L)

 

 

Fizica şi tehnologia materialelor oxidice

(L)

 

 

         

Fizica şi tehnologia materialelor supraconductoare

(L)

 

 

         

Fizica şi tehnologia polimerilor

(L)

 

 

         
         

         

G

 

 

 

 

 

         

Grafica asistata. Desen tehnic.

(L)

 

 

         
         

         
I        

         
     

 

 

       

 

Informatică aplicată in fizică

(L)

 

       

 

 Instrumentatie virtuală (L)

 

 

         
 Inteligentă artificială (L)    

         

Introducere īn nanotehnologii

(L)

 

   

         
 Introducere īn programare. Grafica asistata (L)                
 Ingineria sistemelor soft (L)                
         

 

         
 L        

 

         
 Logică computatională (L)    

 

         
 Limba engleza (L)