Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2023-2024

UPDATE 03.11.2023, ora 13:41: Au fost publicate Rezultatele concursului pentru obtinerea bursei pentru activitate stiintifica 2023-2024
Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţã şi masterat, modificat şi completat prin HS nr. 49/24.04.2023, Anexa 5, articolul 7, rezultatele evaluãrii, pot fi contestate în termen de 3 zile lucrãtoare de la afişare. Contestaţiile se pot referi numai la evaluarea dosarului de concurs.
Astfel, eventualele contestaţii se vor transmite email, pe adresa secretariatului, NUMAI din adresa de email instituţionalã.

Procedura de ierarhizare a candidaţilor

Procedura de ierarhizare a candidaţilor care au aplicat pentru obţinerea bursei speciale pentru activitatea ştiinţificã anul universitar 2023-2024.

Prezentarea proiectelor de cercetare

Prezentarea proiectelor de cercetare de către candidați va avea loc la data de 02 Noiembrie 2023, începând cu ora 14:00 în sala Herman Obert.
Ordinea intrării în sală

Informaţii generale

Aplicaţiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicatã burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/
Calendarul competitiei:

Toate informaţiile privind desfãşurarea competiţiei de acordare a burselor speciale pentru activitate ştiinţificã se gãsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2023-2024/ .

Informaţii specifice

Desfãşurarea prezentãrilor: Fiecare student va avea la dispoziţie 9 minute pentru a prezenta proiectul depus. Dat fiind numãrul mare de candidaţi vã rugãm sã respectaţi cu stricteţe timpul alocat! Dupã 8 minute, comisia vã va semnala prin ridicarea unui afiş cu inscripţia 1 minut. Sunteţi rugaţi cã la acest semnal sã treceţi la partea de concluzii a prezentãrii d-voastre! Dupã prezentare va avea loc o sesiune de întrebãri din partea comisiei: fiecare candidat va primi 2 întrebãri.