Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică 2022-2023

UPDATE 27.10.2022, ora 12:30: Au fost publicate Rezultatele concursului pentru obtinerea bursei pentru activitate stiintifica 2022-2023
Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţă şi masterat, modificat şi completat prin HS nr. 48/11.04.2022, Anexa 5, articolul 7, rezultatele evaluării, pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişare. Contestaţiile se pot referi numai la evaluarea dosarului de concurs.
Astfel, eventualele contestaţii se vor transmite email, pe adresa secretariatului, NUMAI din adresa de email instituţională, până marţi 1 noiembrie, orele 12:30. Format email:


25.10.2022, ora 14:00: A fost publicată Procedura de ierarhizare a candidaţilor care au aplicat pentru obţinerea bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică anul universitar 2022-2023.
Sesiunea de prezentare publică a proiectelor depuse în vederea obţinerii bursei de cercetare va avea loc miercuri, 26 octombrie 2022, între orele 14-19, în sala "Hermann Oberth", conform programării de mai jos:
Programarea prezentărilor publice.

Desfăşurarea prezentărilor: Fiecare student va avea la dispoziţie 9 minute pentru a prezenta proiectul depus. Dat fiind numărul mare de candidaţi vă rugăm să respectaţi cu stricteţe timpul alocat! După 8 minute, comisia vă va semnala prin ridicarea unui afiş cu inscripţia 1 minut. Sunteţi rugaţi că la acest semnal să treceţi la partea de concluzii a prezentării d-voastre! După prezentare va avea loc o sesiune de întrebări din partea comisiei: fiecare candidat va primi 2 întrebări.

Informaţii generale

Aplicaţiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/
Calendarul competitiei:

Toate informaţiile privind desfăşurarea competiţiei de acordare a burselor speciale pentru activitate ştiinţifică se găsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/ .