hbkgr
moving
Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Fizică
Departamentul de Fizică Biomoleculară
Conf. Dr. Nicolae Leopold

MetDNA - PN-III-P4-ID-PCE-2020-1292


img

În lucrarea de pionierat privind profilarea ADN-ului prin metoda spectroscopică Raman amplificat de suprafață (SERS) [Moisoiu et al. Anal. Bioanal. Chem. 411 (2019) 7907], am arătat că banda SERS de la 1005 cm-1 este corelată cu starea de metilare a ADN-ului genomic. Astfel, aceasta banda, poate fi utilizata pentru detectarea universala a ADN-ului neoplazic, pe baza perturbațiilor de metilare specifice neoplaziilor.
Pe baza acestor rezultate preliminare, abordarea nanobiotehnologică dezvoltată în această propunere se va concentra pe malignități izocitrat dehidrogenază (IDH)-mutante, despre care se știe că asociază un ADN hipermetilat în comparație cu ADN-ul normal, corelat cu o concentrație mare a oncometabolitului 2-hidroxiglutarat (2HG).
Această propunere implică o abordare complexă bazată pe nanotehnologie, cu următoarele obiective specifice:
1) Dezvoltarea unei noi strategii pentru detectarea prin metoda SERS a ADN-ului hipermetilat, produs de celulele maligne IDH-mutante
2) Dezvoltarea unei strategii noi de cuantificare prin metoda SERS a nivelurilor oncometabolitului 2-HG la pacienți cu malignități IDH-mutante
3) Dezvoltarea unei strategii bazată pe nanotehnologie, pentru îmbogățirea ADN-ului produs în celulele neoplazice, pe care-l numim "extragere selectivă prin afinitate de suprafață" conducând la creșterea sensibilității metodelor moleculare (e.g. secvențiere de nouă generație) în detectarea ADN-ului tumoral circulant.

 

Echipa

Rezultate 2021 2022

Diseminare 2021 2022