Specializări:

 • Fizică Computaţională
 • Fizica Corpului Solid
 • Biofizică şi Fizică Medicală

Informaţii utile

Practica studenţească

Admitere la Facultatea de Fizică - scenariu nepandemie

UPDATE 21 septembrie - Rezultate finale admitere septembrie:

UPDATE: 19 septembrie ora 11:15: Rezultate interviu BFM


UPDATE: 15 septembrie ora 13:15 - Interviurile pentru admitere se vor desfasura cu prezenta fizica, la facultate.
Programari:

Admitere 2022

Candidaţii vor susţine un interviu în faţa comisiei de admitere. Media de admitere se va calcula astfel:

 • Fizica Computaţională (limba engleză):
  MEDIA DE ADMITERE = 0.5 x notă interviu + 0.5 x media examenului de licenţă
 • Fizica Corpului Solid (limba engleză):
  MEDIA DE ADMITERE = 0.5 x notă interviu + 0.5 x media examenului de licenţă
 • Biofizică şi Fizică Medicală:
  MEDIA DE ADMITERE = 0.6 x notă interviu + 0.4 x media examenului de licenţă
Criteriu de departajare pentru candidaţii cu medii de admitere egale: nota la interviu

Calendar general admitere septembrie 2022 - scenariu nepandemie:

Atenţie la respectarea orelor afişate, deoarece şi platforma se va închide conform orarului!

 • 12-14 septembrie, până la ora 15:00: Inscrierea online
 • 15 septembrie: Desfăşurarea interviului - cu prezenţă fizică, la facultate sectia Fizica Computationala
 • 19 septembrie: Desfăşurarea interviului - cu prezenţă fizică, la facultate - sectiile Biofizica si Fizica medicala si Fizica Corpului Solid
 • 15 septembrie: Afişare rezultate FC
 • 19 septembrie: Afişare rezultate BFM, FCS
 • 15-16 septembrie până la ora 12:00: Depunere contestaţii online - FC
 • 16 septembrie: Afişarea rezultatelor (admişi pe specializări, în aşteptare, respinşi) - FC
 • 19-20 septembrie până la ora 14:00: Confirmări, glisări şi redistribuiri locuri, online BFM, FCS, FC
 • 19-20 septembrie, orar 9:00 - 14:00: Depunere dosare cu documente originale ale tuturor candidaţilor declaraţi admişi, la secretariat
 • 21 septembrie: Afişare rezultate finale

Tematici interviu:

 • Fizică Computaţională: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate cunoştintele de programare precum şi motivaţia pentru munca de cercetare a candidaţilor
 • Biofizică şi Fizică Medicală:
  • Motivaţia alegerii masterului şi aşteptări ştiinţifice şi profesionale
  • parcursul profesional în perioada studiilor de licenţă
  • tema avută în vedere pentru elaborarea tezei de dizertaţie (introducere critică în domeniu, obiective, metodologie de lucru)
  • noţiuni generale din domeniul biofizicii, fizicii medicale şi spectroscopiei moleculare
 • Fizica Corpului Solid: Interviul se va desfăşura în limba engleză. Vor fi evaluate:
  • Noţiuni generale în domeniul fizicii corpului solid (Structura cristalina a corpului solid, Modelul Sommerfeld al electronilor liberi în metale, Teorema lui Bloch, Benzi de energie în solid, Spinul electronului, momentul magnetic de spin; Momentul cinetic si magnetic total al electronului într-un atom, Diamagnetism; caracteristici generale, susceptibilitatea Langevin, Paramagnetism; caracteristici generale, Legea Curie, Feromagnetism)
  • Prezentarea lucrării de licenţă. Motivaţia pentru munca de cercetare în domeniul solidului

UN MASTER LA FACULTATEA de FIZICA...
oferă candidaţilor posibilitatea de a-şi continua studiile aprofundând pregătirea în domenii de cercetare de varf:

 • Fizica stării solide: difracţie de raze X, difracţie de neutroni, câmpuri magnetice ridicate, microscopie electronică, XPS, materiale nanocompozite, nanomateriale, supraconductori de temperatură critică ridicată, măsurători magnetice, electrice şi calorice la temperaturi joase, pulberi nanostructurate şi straturi subţiri
 • Biofizică, Fizică medicală şi Biomedicină: imagistică medicală, radioizotopi şi radioterapie, biomateriale şi bionanostructuri, aplicaţii biomedicale ale spectroscopiei IR şi RAMAN, rezonanţă magnetică nucleară (RMN), metode fizice de investigaţie şi terapie medicală, modelarea sistemelor biomoleculare, nanobiofotonică
 • Fizică computaţională: calcule numerice în fizica atomului şi moleculei, procesarea digitală a semnalelor, robotică, metode de simulări stohastice

DE CE la Facultatea de Fizică ?
 • Pentru că avem o infrastructură de cercetare materializată prin laboratoare care sunt printre cele mai bine dotate din România şi chiar din această parte a Europei
 • Pentru că avem un program de cooperări internaţionale cu cele mai prestigioase universităţi din Europa, astfel încât masteranzii nostri efectuează an de an stagii de practică şi cercetare în aceste universităţi

citeste mai mult... »


Filmul de mai jos ilustreaza toate acestea, astfel că ai răspunsul: alege FIZICA!Etape generale admitere - nepandemie

 1. Inscriere în platforma online dedicată https://admitere2022.ubbcluj.ro/, după crearea unui cont de înscriere.
 2. Validare dosar de către comisia de admitere
 3. Participare la interviu
 4. Confirmare loc ocupat - online
 5. Validare confirmare online de către comisia de admitere
 6. Confirmare ocupare loc cu depunere dosar, la secretariat

Pentru orice nelămuriri privind Admiterea 2022 puteţi să adresaţi întrebări pe adresa:
secretariat.phys[at]ubbcluj.ro