Departamentul de Fizică Biomoleculară

Departamentul de Fizică Biomoleculară de la Facultatea de Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca gestionează 3 programe de studii:

  • Fizică medicală - la nivel licenţă
  • Biofizică şi Fizică medicală - la nivel master
  • Biomateriale - la nivel master

In acest sens, departamentul are misiunea de a furniza o pregătire de înaltă calitate, pentru studenţii care au în vedere o carieră în fizica biomedicală, biofizică, biomateriale sau în domenii conexe. Pentru o astfel de carieră sunt necesare cunoştinţe fundamentale diversificate, la interfaţa dintre fizică, chimie, biologie şi medicină. Una dintre sarcinile majore ale departamentului constă în pregătirea viitorilor specialişti capabili să utilizeze aparatura medicală de ultimă generaţie în scopul maximizării informaţiei necesare medicilor pentru diagnostic şi pentru obţinerea de rezultate optime în tratamentul bolilor. Prin programul de master pregătim viitori specialişti pentru domenii noi, în dezvoltare impetuoasă, precum fizica biomedicală şi nanomedicina.

Personalul departamentului

Lista personalului departamentului precum şi informaţii despre activitatea ştiinţifică, orar consultaţii şi alte amănunte se află aici.

Consiliul departamentului

Prof. dr. Leontin David, directorul departamentului
Prof. dr. Vasile Chiş
Prof. dr. Habil. Simona Cinta Pinzaru
Conf. dr. Nicolae Leopold
Conf. dr. Flaviu Turcu