FIŞE DISCIPLINĂ (syllabusuri)
(lb. romānă
lb. maghiară lb. engleză
)
arată numai nivel
nivel  LICENŢĂ (L)
 MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

A          

Management general

(L)

   
 Achizitii si interfatari pentru aparatura de laborator (M)    

Masuratori de precizie. Metrologie

(L)

 

 

Algebră

(L)

 

Materiale heterogene. Aplicatii tehnologice

(L)

   

Analiză matematică

(L)

 

Materiale magnetice şi supraconductoare

(M)

 

 

 Anatomia si fiziologia omului

(L)

     

Materiale oxidice feroelectrice

(M)

 

 

Aparatură medicală

(L)

 

   

Mecanică cuantică I

(L)

 
 Aplicarea metodelor de programare orientată obiect īn fizică (M)      

Mecanică cuantică II

(L)

 
 Aplicatii biomedicale ale spectroscopiilor IR si Raman (M)  

 

Mecanică I

(L)

 

Aplicaţii tehnologice ale laserilor. Biofotonica

(L)

 

 

Mecanică II

(L)

 

Astrofizică şi cosmologie

(L)

 

 

Medicină nucleară

(L)

   

Arhitectura sistemelor de calcul

(L)

 

 

 

Metode avansate īn programare

(L)

 

 

           

Metode avansate īn studiul starii condensate

(D)

 

 

B          

Metode avansate īn fizica atomului şi moleculei

(D)

   
           

Metode de calcul ab initio īn fizica solidului

(M)

 

 

Baze de date

(L)

 

Metode computationale īn fizica

(M)

 

 

Bazele fizicii teoretice

(L)

 

Metode de rezonanta cu aplicatii biomedicale

(M)

 

 

 Bazele spectroscopiei moleculare

(L)

   

Metode de simulări stohastice īn fizica statistică cu aplicaţii interdisciplinare

(M)

 

 

 Bioelectromagnetism

(L)

   

 

Metode generale de cercetare si metodica elaborarii de lucrari stiintifice

(D)

 

Biofizică moleculară şi celulară

(M)

 

 

 

 Metode experimentale I

(M)

 

 

 Biofizica radicalilor liberi si antioxidantilor (M)        Metode experimentale II

(M)

 

 

 Biofotonica

(L)

   

 

 Metode experimentale III

(M)

 

 

Biofizică şi biochimie

(L)

 

 

 

Metode fizice de investigaţie şi terapie medicală

(M)

 

 

 Bioinformatica si statistica medicala (L)

 

 

 

Metode fizice de măsură şi control nedistructiv

(L)

 

 

Biomateriale si bionanostructuri

(M)

 

 

 

Metode numerice şi de simulare īn fizică

(L)

 

 Biomecanica (L)    

 

Modele teoretice si metode de simulare in fizica

(D)

 

 

Biorobotică

(L)

 

 

 

Metode şi tehnici moderne de analiză spectroscopică

(L)

 

 

 Biosenzori

(M)

       Metodologia elaborării lucrărilor ştiinţifice. Etica si integritate academica

(L)

   
         

 

 Metodologia elaborării lucrărilor ştiinţifice. Etica si integritate academica

(M)

   
C          

Microprocesoare. Calculatoare electronice

(L)

 

Calcul simbolic īn fizică

(M)

 

 

 

Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice

(L)

 

 

 Calculatoare electronice. Microprocesoare

(L)

 

 

Modelarea sistemelor biomoleculare

(M)

   

Calcule numerice īn fizica atomică

(M)

 

 

         

Calculul proprietăţilor moleculare

(M)

 

 

       

 

Chimie generala

(L)

 

 

N      

 

Complemente de fizica atomului şi moleculei

(M)

 

 

 

Nanobiofotonica

(M)

 

 

Complemente de fizica solidului

(M)

 

 

 

Nanomedicina si diagnostic molecular

(M)

 

 

Complemente de fizică teoretică

(M)

 

 

 

Nanostructuri si aplicatii

(M)

 

 

Complemente de spectroscopie moleculara

(M)

 

 

 

Nanostructuri si sisteme macromoleculare

(D)

 

 

         

 

Nanotehnologii pentru energie

(M)

 

 

D

 

 

 

 

 

       

 

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

(L)

 

 

 

O      

 

Didactica disciplinei stiinte

(M)

 

 

Optică I

(L)

 

  Dozimetrie si protectie radiologica

(M)

     

Optică II

(L)

 
         

 

Optoelectronică

(L)

 

 

E        

 

Optometrie si microscopie optica

(L)

   

Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii teoretice

(L)

 

 

Oscilaţii şi unde

(L)

   

Electricitate şi magnetism I

(L)

 

 

 

 

 

 

 

Electricitate şi magnetism II

(L)

 

 

P      

 

Electrodinamică si teoria relativitatii

(L)

 

Particule elementare

(L)

 

Electronică I

(L)

 

Probabilităti si statistica matematica

(L)

   

Electronică II

(L)

 

 

Procesarea digitală a semnalelor

(M)

 

 

Electronica solidului

(M)

 

 

Programare orientata obiect

(L)

   
 Electrotehnica

(L)

 

 

Programare pentru dispozitive mobile

(L)

   
 Etica si integritate academica (L)    

 

Programare web

(L)

   
 Etica si integritate academica (D)                
 Educatie fizica (L)    

Proiectare electronica

(L)

 

 

     

 

 

Proiectare mecanica

(L)

   
F        

 

         

Fenomene de transport in solid

(M)

 

 

R    

 

 

 Fizica atomului

(L)

 

 

Radioizotopi si radioterapie

(M)

 

 

Fizica fenomenelor magnetice

(M)

 

 

 

Radiologie şi imagistică medicală

(L)

 

 

Fizica fluidelor

(L)

 

Reactori si materiale nucleare

(L)

 

 

Fizica metalelor şi aliajelor

(M)

 

 

 

Retele de calculatoare

(L)

 
 Fizica microundelor

(L)

 

Rezistenta materialelor

(L)

   

Fizică moleculară şi căldură

(L)

 

           

Fizica moleculei

(L)

 

S

       

Fizica nucleara

(L)

 

Simularea spectrelor

(M)

 

 

Fizica plasmei şi aplicaţii

(L)

 

Simulări de structură şi dinamică moleculară

(M)

 

 

Fizica semiconductorilor 

(L)

 

Sisteme complexe si retele

(M)

 

 

Fizica solidului

(L)

 

Sistemede comunicatii pentru hardware incorporat

(M)

 

 

Fizică statistică

(L)

 

Sisteme de gestiune a bazelor de date

(L)

 

Fizica straturilor subţiri

(M)

 

 

Sisteme de operare

(L)

 

Fizica şi progresul cunoaşterii

(L)

 

Sisteme şi instrumentaţie cu senzori

(L)

 

Fizica şi tehnologia materialelor magnetice

(L)

 

 

Spectroscopie nucleară

(L)

   

Fizica şi tehnologia materialelor oxidice

(L)

 

 

Spectroscopie şi laseri

(L)

 

Fizica şi tehnologia materialelor supraconductoare

(L)

 

 

Structuri moleculare si biomateriale

(L)

   

Fizica şi tehnologia polimerilor

(L)

 

 

         
  Fotoni, electroni, neutroni și muoni īn fizica stării solide   experimentale

(M)

 

 

           
         

T        

G

 

 

 

 

 

Tehnici de proiectare, vizualizare şi prelucrare a imaginilor īn fizică

(M)

 

 

Grafica asistata. Desen tehnic.

(L)

 

 

Tehnici de suprafata pentru biomateriale

(M)

 

 

         

Tehnologia materialelor

(L)

   
I        

Tehnologii criogenice

(L)

   

Imagistica medicala

(M)

 

 

Tehnologii energetice nepoluante

(L)

 

 

Informatică aplicată in fizică

(L)

 

 

 

 

 

 

 Instrumentatie virtuală (L)

 

 

U

 

 

 

 
 Inteligentă artificială (L)    

Utilizarea calculatorului īn fizică

(L)

 

Introducere īn nanotehnologii

(L)

 

   

 Utilizarea microcontrolerelor īn fizică

(L)

 

 
 Introducere īn programare. Grafica asistata (L)                
 Ingineria sistemelor soft (L)                
         

 

         
 L        

 

         
 Logică computatională (L)    

 

         
 Limba engleza (L)