FIŞE DISCIPLINĂ (lb. romānă lb. maghiară lb. engleză )
nivel:  LICENŢĂ
(L)
MASTERAT (M) DOCTORAT (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

X

 

Y

 

W

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Achiziţia şi prelucrarea electronică a informaţiei

(L)

 

         

Algebră

(L)

 

Informatica aplicată (PADF)

(L)

 

 Anatomie si fiziologie

(L)

     

Informatică aplicata in fizica

(L)

 

Analiză matematică

(L)

 

Introducere īn nanotehnologii

(L)

 

 

Aparatură medicală

(L)

 

 

 Instrumentatie virtuala (L)    

Aplicaţii interdisciplinare ale fizicii

(L)

 

         

Aplicaţii tehnologice ale laserilor

(L)

 

 

 

         

Astrofizică şi cosmologie

(L)

               
     

 

 

 

M

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

Management general

(L)

 

 

Bazele fizicii teoretice

(L)

 

 Materiale heterogene. Aplicatii        

Bazele spectroscopiei moleculare

(L)

 

 

Mecanică 

(L)

 

Biofizică şi biochimie

(L)

 

 

Mecanică cuantică

(L)

 

 Biofotonica

(L)

     

Mecanică şi acustică

(L)

 

Biorobotică

(L)

   

Medicină nucleară

(L)

 

 

 Bioinformatica si statistica medicala (L)      

Metode fizice de măsură şi control nedistructiv

(L)

 

 

         

 

Metode numerice şi de simulare īn fizică

(L)

 

C

 

 

 

 

 

Metode şi tehnici moderne de analiză spectroscopică

(L)

 

 

Ceramici electronice nanostructurate

(L)

 

 

 

Metode spectrale de analiză

(L)

 

 

Chimie generala

(L)

 

 

Microprocesoare şi memorii

(L)

 

         

 

Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice

(L)

 

 

D

 

 

 

 

 

         

Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie

(L)

 

 

 

O

 

 

 

 

         

 

Optică

(L)

 

E

 

 

 

 

Optoelectronică. Celule solare

(L)

 

 

Ecuaţiile diferenţiale ale fizicii matematice

(L)

 

 

 

Oscilaţii şi unde

(L)

 

 

Electricitate şi magnetism

(L)

 

 

Optometrie si microscopie optica

(L)

 

 

Electrodinamică

(L)

 

 

         

Electronică

(L)

 

 

P

 

 

 

 

         

 

Particule elementare

(L)

 

F

 

 

 

 

 

Practică

(L)

 

 

 

Factori de risc, depoluare şi refacerea mediului

(L)

 

 

 

Practică īn specialitate

(L)

 

 

 

Fenomene termoelectrice şi aplicaţii

(L)

 

 

 

         

Fizica atomului

(L)

 

 

R

 

 

 

 

Fizica moleculei

(L)

             

Fizica fluidelor

(L)

 

 

Radiologie şi imagistică medicală

(L)

 

 

Fizică generală

(L)

 

 

 

Reactori si materiale nucleare

(L)

 

 

Fizica mediului

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizică moleculară şi căldură

(L)

 

 

S

 

 

 

 

Fizica nucleara

(L)

 

 

Sisteme şi instrumentaţie cu senzori

(L)

 

Fizica pămāntului şi atmosferei

(L)

 

 

Spectroscopie nucleară

(L)

 

 

Fizica plasmei şi aplicaţii

(L)

 

Spectroscopie şi laseri

(L)

 

Fizica şi progresul cunoaşterii

(L)

   

Structuri biomoleculare si biomateriale

(L)

   

Fizica şi tehnologia materialelor magnetice

(L)

 

 

         

Fizica şi tehnologia materialelor oxidice

(L)

 

 

T

 

 

 

 

Fizica şi tehnologia materialelor supraconductoare

(L)

 

 

 

Tehnologii criogenice

(L)

 

 

Fizica si tehnologia polimerilor

(L)

 

 

 

Tehnologii energetice nepoluante

(L)

 

 

Fizica solidului şi a semiconductorilor 

(L)

 

         

Fizică statistică

(L)

 

U

 

 

 

 

       

 

 

Utilizarea calculatorului īn fizică

(L)

 

         

 

 

 

 

 

G        

 

         

Grafica asistata. Desen tehnic.

(L)