Examene de Licenţă şi Disertaţie


Licenta/Disertatie, 2019

Rezultate finale licenta

Programarea sustinerii lucrarii de licenta se afla aici:

Examenele de licenta disertatie, sesiunea iulie, se vor desfasura astfel :

 • Inscrierea candidatilor: 17-27 iunie de 2019
 • Licenta: proba 1, 2: 2 si 4 iulie 2019
 • Disertatie: 4 iulie 2019

In atenţia candidaţilor:
Anexa Facultăţii de Fizică la regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat

Conform Ordinului 5642/28.12.2017 al MEN şi al REGULAMENTULUI de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenă şi masterat - aprobat în şedinţa Senatului din data de 14.01.2019, care intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2018 - 2019 , examenul de licenţă/diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Fizică, constă din două probe:

 1. Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – examen SCRIS :
  • 2 probleme (se vor alege 2 din 4 propuse) cu tematici din unele cursuri de bază (Mecanică şi acustică, Fizica moleculară şi caldură, Electricitate şi magnetism, Optică)- pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale, cu aceeaşi pentru toate specializarile. Vezi aici: Tematica generală .
  • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare.
  • Vezi tematici pe specializări:
  Tematici pe specializari
  Fizica Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica
  Modele subiecte
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
 2. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă/diplomă.

Alte precizari:

 • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examenul SCRIS) va cuprinde 2 probleme cu câte 4 subpuncte şi 15 întrebări tip grilă cu 3 variante de răspuns din care una singură corectă.
 • Fiecare problemă va fi notată cu 0-3puncte (conform baremului de corectare).
 • Fiecare răspuns corect din grilă va fi punctat cu 0.2puncte.
 • Nota finală proba 1 = 1 punct din oficiu + punctaj total întrebări + punctaj total probleme.
 • Candidaţii la examenul de licenţă vor ataşa la lucrarea de licenţă un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională.
 • Timpul alocat susţinerii lucrării de licenţă este de 15 minute (10 minute prezentarea lucrarii, 5 minute întreăări din partea comisiei).
 • Prezentarea va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate
 • Nota finală = media aritmetica a probelor 1 şi 2


Alte informatii pentru sustinere:

 • prezentarea lucrării se va face cu videoproiectorul, ea fiind elaborată folosind un soft de prezentare: format Microsoft Office, Acrobat sau Prezi. Din motive tehnice pot fi citite doar informaţii pe suport CD sau memory stick USB 2.0. Orice alt tip de prezentare presupune utilizarea unor resurse proprii (laptop).
 • Cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de master/disertaţie se găsesc in regulament, in Anexa 1
 • Test competenţă lingvistică: Informatii despre sustinerea testului pot fi gasite la Centrul de Limbi Moderne ALPHA.

 • (!) Deoarece am constatat ca mare parte din stick-urile de memorie ale studentilor sunt infectate cu diferite variante de virusi care fac imposibila cititrea continutului acestora, pe calculatoarele din salile de examen, sunteti sfatuiti sa aduceti prezentarile pe CD, sa le stocati si in google drive sau sa le stocati (trimiteti) via e-mailul personal. In acest mod eliminam starea de panica din momentul in care stik-ul dvs cu prezentarea nu este vizibil. Copierea prezentarilor pe hdd-ul computerului din sala, in pauze, este necesara pentru optimizarea timpului dvs. Cerinte suplimentare pentru prezentari (soft-uri filme, sunet, etc) vor fi exprimate si verificate cu cel putin o zi inainte.

Acte necesare la inscriere

 • Cerere tip de înscriere, care se va completa pe loc, la secretariat;
 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 • Foaia matricola original si copie
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • două fotografii 3/4;
 • Certificat de competenţă lingvistică (numărul minim de puncte acceptat şi aprobat de Consiliul Facultăţii de Fizică este 15) / test de competenţă lingvistică (numai pentru examenul de licenţă);
 • Pentru masteranzi si Diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia în original si Supliment la diploma original si copie
 • Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie în format tipărit cât şi în format electronic (CD), însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific.

Cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de master/disertaţie se găsesc aici.