Examene de Licenţă şi Disertaţie

Reguli prevenire COVID-19 examene licenta/diseratie 2021

UPDATE 1 iulie 2021, Rezultate finale licenţă:

UPDATE 1 iulie 2021: În urma recorectării lucrărilor scrise, şi ţinând cont de prevederile punctului D 23. din ”REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat” al UBB: ”Rezultatul contestaţiei se ia în considerare dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării este mai mare de 0,5 puncte” comisiile de analiză şi soluţionare a contestaţiilor au decis ca, în toate cazurile, nota finală să fie cea propusă de comisiile de examinare (i.e. nu se modifică).
Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

UPDATE 30 iunie 2021, ora 13:00 - Programare proba 2 -Licenţă 1 iulie 2021

UPDATE 30 iunie 2021, ora 12:30 - Rezultate Disertaţie:

UPDATE 30 iunie 2021: Rezultate examen scris proba 1 - licenţă 29 iunie - Fizică medicală corectate. Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul facultăţii (email sau direct) până miercuri 30 iunie, ora 14:00.
Corectare grila Fizica medicala

UPDATE 29 iunie 2021, ora 15:00: Comisii contestaţii nivel licenţă, linia română:
Fizică medicală:

 • Prof. dr. BAIA Lucian - presedinte
 • Conf. dr. LUCĂCEL CICEO Raluca
 • Prof. dr. CHIS Vasile
 • Lect. dr. VASILESCU Mihai
 • Lect. dr. MICAN Sever - secretar
Fizică, Fizică informatică, Fizică tehnologică
 • Prof. dr. DAVID Leontin - presedinte
 • Prof. dr. DAMIAN Grigore
 • Conf. dr. LEOPOLD Nicolae
 • Conf. dr. Zoltan BALINT
 • Lect. dr. PASCA Horia - secretar

UPDATE 29 iunie 2021, ora 14:37: Rezultate examen scris proba 1 - licenţă 29 iunie - Fizică, Fizică informatică, Fizică tehnologică - linia română. Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul facultăţii (email sau direct) până miercuri 30 iunie, ora 14:30.

UPDATE 29 iunie 2021, ora 14:30: Rezultate examen scris proba 1 - licenţă 29 iunie - Fizică medicală. Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul facultăţii (email sau direct) până miercuri 30 iunie, ora 14:00.

UPDATE 29 iunie 2021, ora 13:20:

UPDATE 29 iunie 2021, ora 11:15: Barem probleme licenta
UPDATE 29 iunie 2021, ora 14:10: Subiecte licenţă:

UPDATE 28 iunie 2021: Vedeti aici reguli de prezenţă şi alte informaţii despre desfăşurarea examenelor de licenţă.
Programarea pe sali:

Examenele de licenţă disertaţie, sesiunea iulie 2021, se vor desfăşura în scenariu nonpandemie, astfel :

 • Înscrierea candidaţilor
 • Licenţă - proba 1: 29 iunie - Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate, conform programării in săli publicate cu o zi inainte
 • Licenţă - proba 2: 1 iulie - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă , conform programării publicate cu o zi inainte
 • Disertaţie - 30 iunie - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie, conform programării publicate cu o zi inainte

Cadrul legal de organizare

În anul universitar 2020/2021 examenele de finalizare sunt organizate conform: Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai si anexe Anexa 1 Certificate competenta lingvistica, Anexa 3 Suspendarea activitatii fata in fata.
Acest regulament cadru este completat de următoarele prevederi specifice Facultăţii de Fizică:


Examenul de licenţă/diplomă

Examenul de licenţă/diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Fizică, constă din două probe:

 1. Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:
  Proba este compusă din:
  • 2 probleme cu patru subpuncte, alese liber din cele 4 probleme propuse din unele cursuri de bază (Mecanică şi acustică, Fizica moleculară şi caldură, Electricitate şi magnetism, Optică) – pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale (cu aceeaşi tematică pentru toate specializările)
   Vezi aici: Tematica generală probleme.
  • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare care constă în 15 întrebări cu trei variante de răspuns din care una singură este corectă, (pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare):

  Tematici pe specializari
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica
  Modele subiecte
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
 2. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă/diplomă.

  Lucrarea de licenţă se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
  La lucrarea de licenţă se va ataşa un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională şi o apreciere din partea conducătorului ştiinţific.
  Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

 3. Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.

Alte precizari:

 • Nota finală = media aritmetica a probelor 1 şi 2

Examenul pentru finalizarea studiilor de masterat:

Lucrarea de disertaţie se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

Examenul se va desfăşura conform calendarului stabilit de Facultatea de Fizică. În cadrul examenului candidaţii vor susţine o singură probă.

 • Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.
 • Acte necesare la inscriere

  Inscrierea se va face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

  • Documente pentru înscrierea la licenţă:
  • Documente pentru înscrierea la disertaţie:

  • Termenul limită pentru înscriere: 25 iunie 2021.

  Documente pentru elaborarea lucrărilor: