Examene de Licenţă şi Disertaţie

UPDATE 24 iunie 2021: Programarea examenelor pe săli, reguli de prezenţă şi alte informaţii despre desfăşurarea examenelor vor fi publicate luni 28 iunie.
UPDATE 22 iunie 2021: Deoarece procesul de validare al inscrierilor la licenta/disertatie, in platforma, implica mai multe etape de verificare/validare a documentelor de catre secretariat, studentii din anii terminali sunt invitati sa inceapa de urgenta procesul de inscriere! Exista posibilitatea nefinalizarii inscrierilor daca acestea vor fi amanate pentru ultima zi.

Examenele de licenţă disertaţie, sesiunea iulie 2021, se vor desfăşura în scenariu nonpandemie, astfel :

 • Înscrierea candidaţilor
 • Licenţă - proba 1: 29 iunie - Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate, conform programării in săli publicate cu o zi inainte
 • Licenţă - proba 2: 1 iulie - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă , conform programării publicate cu o zi inainte
 • Disertaţie - 30 iunie - Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie, conform programării publicate cu o zi inainte

Cadrul legal de organizare

În anul universitar 2020/2021 examenele de finalizare sunt organizate conform: Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai si anexe Anexa 1 Certificate competenta lingvistica, Anexa 3 Suspendarea activitatii fata in fata.
Acest regulament cadru este completat de următoarele prevederi specifice Facultăţii de Fizică:


Examenul de licenţă/diplomă

Examenul de licenţă/diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Fizică, constă din două probe:

 1. Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:
  Proba este compusă din:
  • 2 probleme cu patru subpuncte, alese liber din cele 4 probleme propuse din unele cursuri de bază (Mecanică şi acustică, Fizica moleculară şi caldură, Electricitate şi magnetism, Optică) – pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale (cu aceeaşi tematică pentru toate specializările)
   Vezi aici: Tematica generală probleme.
  • test grilă pentru verificarea cunoştinţelor de specialitate pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare care constă în 15 întrebări cu trei variante de răspuns din care una singură este corectă, (pe baza unei tematici elaborate distinct pentru fiecare specializare):

  Tematici pe specializari
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica
  Modele subiecte
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
  Fizica-linia romana Fizica-linia maghiara Fizica Informatica-linia romana Fizica Informatica-linia maghiara Fizica Medicala Fizica Tehnologica-linia romana Fizica Tehnologica-linia maghiara
 2. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă/diplomă.

  Lucrarea de licenţă se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
  La lucrarea de licenţă se va ataşa un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională şi o apreciere din partea conducătorului ştiinţific.
  Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

 3. Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.

Alte precizari:

 • Nota finală = media aritmetica a probelor 1 şi 2

Examenul pentru finalizarea studiilor de masterat:

Lucrarea de disertaţie se elaborează în conformitate cu Anexele la regulament.
Prezentarea lucrării se va elabora folosind un soft de prezentare.

Examenul se va desfăşura conform calendarului stabilit de Facultatea de Fizică. În cadrul examenului candidaţii vor susţine o singură probă.

 • Proba va fi notată cu notă întreagă de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, iar nota pentru susţinere se obţine din media notelor acordate.
 • Acte necesare la inscriere

  Inscrierea se va face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

  • Documente pentru înscrierea la licenţă:
  • Documente pentru înscrierea la disertaţie:

  • Termenul limită pentru înscriere: 25 iunie 2021.

  Documente pentru elaborarea lucrărilor: